četrtek, 8. oktober 2015 ob 08:00

Vandalizem v plezališču Dovžanova soteska

Eno prvih in najbolj obiskanih plezališč pri nas, ki leži v zavarovanem območju naravnega spomenika Dovžanova soteska, se v zadnjem letu srečuje s povečanimi količinami različnih odpadkov ter vandalizmom!
Poškodovana oprema plezališča, grafitiranje stene in večje količine odvrženih odpadkov žal vedno pogosteje poskrbijo za razočaranje in zgrožanje obiskovalcev enega izmed najstarejših slovenskih plezališč.

Odpadki in nezaželjeni grafiti morda neposredno res ne ogrožajo življenja in varnosti športnih plezalcev, so pa zato manjkajoča in poškodovana varovala toliko nevarnejša.
Zato prosimo vse obiskovalce plezališča Dovžanova soteska, da skupaj spoštujemo ohranjeno naravno okolje na območju naravnega spomenika Dovžanova soteska in v naših gorah nasploh. Spremljajmo tudi ostale obiskovalce tega prostora ter jih v primeru neprimernega vedenja na to opozorimo oz. jih prijavimo pristojnim uradnim osebam.

 

Trenutno stanje v plezališču Dovžanova soteska nam vsekakor ni v ponos, zato ga s skupnimi močmi v bodoče preprečimo.

AO PD Tržič in KVGN

22.02.2020