ponedeljek, 22. marec 2021 ob 14:15

Anketa KVGN PZS: Voda v gorah – življenjska dobrina

Gora in voda sta povezani. Veliko naših pitnih virov ima zaledje v gorskem svetu, ki ga večinoma sestavljajo za vodo prepustne kamnine kraškega značaja.
Onesnažena voda se v njih ne prečisti. Zato vse, kar naravi škodljivega počnemo in pustimo v gorskem svetu, slej ko prej priteče na plano raztopljeno v vodi v dolinah, tudi v zajetnih pitne vode in tako ogroža naše zdravje. Zato mora biti skrb za čisto vodo temelj delovanja slovenskega planinstva in zlasti njene (gospodarske) dejavnosti.

Ob mednarodnem dnevu voda (22. marec) smo v KVGN pripravili kratko anketo o vodi v gorskem svetu. Zanima nas, kaj obiskovalci gorskega sveta menite o nevarnostih onesnaževanja vode in njenem varovanju v gorskem svetu v okviru planinske dejavnosti. Zato vas vabimo k izpolnjevanju. Anketa bo odprta od 22. marca do 22. aprila. Z rezultati ankete bomo lahko izboljšali naša naravovarstvena prizadevanja. Slovensko planinstvo mora postati dober zgled naravi prijaznega delovanja ostalim dejavnikov v gorskem svetu.


Z anketo obeležujemo tudi Mednarodno leto jam in krasa 2021.

03.12.2022