nedelja, 13. junij 2021 ob 07:30

Terenski del usposabljanja za VGN v sodelovanju s TNP in ZGS

V soboto, 5. junija, je v dolini Vrata potekal terenski del usposabljanja za naziv varuh gorske narave PZS. Dan je sodil v okvir projekta VrH Juljicev, s pomočjo katerega smo letos lahko krili del stroškov sicer rednega usposabljanja za Varuhe gorske narave pri PZS.

Terenskega dela se je udeležilo 44 tečajnikov, ki so predhodno poslušali predavanja izbranih strokovnjakov prek spleta.

Projekt VrH Julijcev je osredotočen na izboljšanje stanja osmih rastlinskih in živalskih vrst ter štirih habitatnih tipov. Osnovne informacije o projektu VrH Julijcev najdete na spletni strani www.pzs.si. Vodilni partner projekta je Javni zavod Triglavski narodni park, Planinska zveza Slovenija pa je ena od skupno 9 partnerjev.

vrh_julijcev

Udeleženci terenskega dela tečaja za Varuhe gorske narave (PZS) so najprej obiskali Slovenski planinski muzej v Mojstrani (Matjaž Podlipnik, Neli Štular) in se seznanili z naravovarstvenimi vsebinami muzeja ter naravovarstvenimi izzivi upravljanja Triglavskega narodnega parka (TNP: Mojca Vrhunc, Jernej Legat). Prevoz v Vrata je bil organiziran v obliki avtobusnega prevoza, ki je nazorno udejanil ukrep zmanjšanja pritiska prometa v alpskih dolinah in hkrati omogočil, da so se tečajniki med vožnjo seznanili s problematiko upravljanja množičnega obiska v območju TNP in predvidenih ukrepov v okviru projekta VrH Julijcev.

Na parkirišču pred Aljaževim domom so se udeleženci razdelili v štiri skupine in pod mentorstvom predavateljev obravnavali:

  • geološke in geomorfološke značilnosti območja doline Vrat, s poudarkom na aktivnostih v projektu VrH Julijcev (dr. Matevž Novak, GeoZS, dr. Irena Mrak, ZGS)
  • rastlinstvo v gorah ter varstvo in raba gozdov s poudarkom na aktivnostih v projektu VrH Julijcev (dr. Andreja Neve Repe, ZGS, Dušan Klenovšek);
  • interpretacijo dediščine in zavarovana območja na primeru območja projekta Vrh Julijcev (Marjeta Keršič Svetel);
  • negativne vplive planinskih in drugih prostočasnih dejavnosti v območju projekta VrH Julijcev in njihovo obvladovanje (Marijan Denša).

Skupina je dan zaključila ob predstavitvi izsledkov raziskav o zgodovinski prisotnosti človeka v gorah in pomenu kalov, kar je pripravil Janez Bizjak.

kvgn_pzs_tecaj_vgn_2021_arhiv_kvgn__18_

Za zaključitev usposabljanja in s tem pridobitev naziva Varuh gorske narave PZS bo potekalo še preverjanje znanja in izdelava seminarske naloge. Ne dvomimo, da bo oboje opravljeno zelo uspešno, saj so bili predavatelji izvrstni, kandidati pa so pokazali veliko zanimanja in dosedanjega naravovarstvenega in organizacijskega znanja. Nenazadnje so med njimi številni aktivni planinci: predsedniki in podpredsedniki društev, markacisti in vodniki, inštruktorji, gospodarji, mentorji planinskih skupin ter gorski stražarji, ki želijo nadgraditi svoje naravovarstveno znanje. Veliko je tudi strokovnjakov v svojih poklicih.

V jesenskem času bo potekala še javna predstavitev seminarskih nalog ter zaključna slovesnost s podelitvijo značk in izkaznic. Termin in lokacija bo dogovorjen naknadno.


Marijan Denša, Dušan Prašnikar, Irena Mrak

25.01.2022