ponedeljek, 13. junij 2022 ob 10:25

Usposabljanje za pridobitev naziva gorskega stražarja

Vabljeni vsi planinci, ki vas varstvo gorske narave še posebej zanima!
Na tečaju (2. julija  na Uskovnici) bosta predavala vrhunska strokovnjaka - biolog Peter Skoberne in gozdar Tomaž Mihelič. Na terenskem delu usposabljanja (3. julija na Velem polju) bo voden ogled obnovljenega botaničnega vrtca pod vodstvom Marije Zupanc.


Prijave pošljite na Planinsko društvo Srednja vas v Bohinju na el. naslov pd-srvas@siol.net do 20. junija 2022. Upoštevane bodo prijave do zasedbe mest.

Vse informacije in prijavnica v razpisu.
30.03.2023