torek, 21. marec 2023 ob 11:00

Mednarodni dan gozdov in mednarodni dan voda 2023

Generalna skupščina OZN je leta 2012 razglasila 21. marec za mednarodni (svetovni) dan gozdov, z namenom opozoriti na pomen gozdov za ohranitev planeta in s tem človeštva. Letošnja tema dneva gozdov je »Gozdovi za zdravje« s podnaslovom »Zdravi gozdovi za zdrave ljudi«.
Naslednji dan, torej 22. marca, obeležujemo svetovni dan voda, letošnja tema je »Pospeši spremembo«, posvečen je pospeševanju spremembe za zagotovitev dostopa do pitne vode in sanitarno ureditev za vse ljudi na svetu.

Vsaka pot na goro vodi skozi gozd

Planinci dobro vemo, da praktično vsaka pot na goro vodi skozi gozd, in da je jesensko obarvan gorski gozd s kuliso vrhov v ozadju nekaj najlepšega na svetu. Gozd nam ponuja zavetje proti vetru, nudi senco v poletni vročini, zlasti ob povratkih z gora v zgodnjem popoldnevu, bistri in hladi studenčnico, v njem se skrivajo majhne in velike živali, če smo dovolj obzirni in nehrupni, se nam včasih tudi pokažejo. Gozd in varuje pred plazovi in padajočim kamenjem. V povezavi s svetovnim dnevom voda poudarjamo da so gozd, voda in gore v tesni povezavi za zdravje ljudi. Seveda morata bito zato gozd in voda zdrava ter čista.

20201009_154453(foto Matej Planko)

Gore in gozdovi so vir zdrave pitne vode - če so zdravi

Velik del vodozbirnih območij za pitno vodo prekrivajo gozdovi in nad njimi tudi gore. Rastlinski pokrov uravnava oziroma zadržuje odtok voda in jih hkrati čisti. Obilnejši je, močnejša je njegova moč, in najbujnejšo rastje imajo seveda gozdovi. Slovenija je z njimi bogata, so pa v zadnjih desetletjih zaradi vse hitrejših podnebnih sprememb izpostavljeni vse močnejšim ujmam in ogolitvam. Z ogolelih površin je odtok hitrejši, zato količine razpoložljive vode nihajo, poleg tega so bolj izpostavljene morebitnemu onesnaževanju.
Vse večji obisk gorske narave ogroža zdravje gozdov in voda, pred tem si ne smemo zatiskati oči. Zaradi gorskega turizma in rekreacije se gradi temu namenjena infrastruktura, ki kljub olepšavam, da je zelena, nesporno obremenjuje okolje in naravo, torej tudi gozd in vodo. Kar dolgoročno, torej trajnostno, seveda ni dobro. Tudi planinstvo s povečanim obiskom in zlasti dejavnostjo postojank dodaja k onesnaževanju svoj delež. Moramo ga zmanjšati in tu imajo poleg vodstva planinske organizacije in njene strokovne službe veliko vlogo tudi odseki gorske narave v planinskih društvih.

Sodelovanje gozdarjev (ZGS) in planincev (PZS)

Dobro sodelovanje gozdarjev in planincev na lokalni in državni ravni nedvomno prinaša dobre rezultate pri izobraževanju, ozaveščanju obiskovalcev narave ter neposrednih aktivnostih in projektih ohranjanja narave. Razveseljivo je, da k temu pristopajo tudi posamezna planinska društva - lokalno sodelovanje je ponavadi vedno zelo uspešno, ker je povsem konkretno.

Gozd__voda__gora_in__lovek_DSCN1745
(foto Marijan Denša)

Pri Komisiji za varstvo gorske narave PZS že vrsto let aktivno sodelujemo z gozdarji, zlasti z Zavoda za gozdove Slovenije, pri izvedbi usposabljanja za naziv varuh gorske narave in gorski stražar. Pravkar smo v Dolah pri Litiji v okviru obeleževanja dneva gozdov izpeljali obsežno in uspešno akcijo licenčnega izpopolnjevanja varuhov, pri kateri je sodelovala močna ekipa gozdarjev, lastnikov gozdov in domačih planincev, za kar smo jim zelo hvaležni. Varuhi gorske narave in gorski stražarji PZS so o gozdu izvedeli veliko novega in zanimivega, tudi to, kako zdrav gozd lahko zdravi. »in Silva Salus«.

Marijan Denša, načelnik KVGN PZS

21.05.2024