ponedeljek, 22. maj 2023 ob 15:00

Teden gozdov 2023: Gozdovi prihodnosti

Teden gozdov, ki letos poteka od 22. do 28. maja, je vsakoletna akcija promocije gozdov in gozdarstva. Geslo Tedna gozdov 2023 je »Gozdovi prihodnosti«, glavna tema je aktivno gospodarjenje v času podnebnih sprememb za večjo odpornost gozdov, izpostavljeni temi pa bosta tudi spoštovanje gozdnega bontona (gozdarski nadzor) in zdravi gozdovi za zdrave ljudi. V tednu gozdov se tradicionalno po vsej Sloveniji zvrsti serija prireditev, ki jih organizirajo gozdarske institucije.
V času podnebnih sprememb gozdu lahko pomagamo z aktivnim gospodarjenjem. Pri izvajanju sodobne nege gozda se upoštevajo spreminjajoče se razmere in prilagaja se različnim funkcijam gozda. Poleg nege gozda za kakovost sta enakovrednega pomena tudi nega za odpornost oz. stabilnost in raznovrstnost gozdov. Podnebne spremembe prinašajo spremembe pogojev za uspevanje gozdov in ekstremne vremenske pojave - veliki padavinski in temperaturni ekstremi, pogosta nihanja vremenskih pogojev, pogoste naravne ujme ter posledično pogoste prenamnožitve podlubnikov in drugih škodljivcev.

Sonaravno, trajnostno in mnogonamensko gospodarjenje z gozdovi, kot ga razvijamo v Sloveniji v zadnjih 50 letih, je učinkovit okvir za odzivanje na podnebne spremembe. Pričakovane motnje v razvoju gozdov zaradi podnebnih sprememb v Sloveniji pa bi bile še večje, če ne bi imeli velike samoobnovitvene sposobnosti v pretežnem delu gozdov, malopovršinskega gojenja gozdov in ohranjene naravne biotske pestrosti gozdov.

Z gozdom in v gozdu ravnajmo spoštljivo. Prost dostop v gozdove je civilizacijska pridobitev, na katero smo lahko v Sloveniji zelo ponosni. Vendar pa je treba v gozdu upoštevati tudi nekatere omejitve, predvsem pa poskrbeti, da gozd po obisku zapustimo takšen, kot je bil, ko smo vstopili vanj.

jesen_Kozjansko_foto_Barbara_Hebar(foto Barbara Hebar)

V letu 2023 bodo zaposleni Zavoda za gozdove Slovenije izvajali aktivnosti gozdarskega nadzora prednostno na način seznanjanja, obveščanja in opozarjanja obiskovalcev gozda glede spoštovanja predpisov s področja gozdarstva in da v gozdu veljajo določena pravila obnašanja, gozdni bonton.

Gozdovi so bistveni za zdravje planeta in dobro počutje ljudi. Mednarodni dan gozdov, ki smo ga 21. marca obeležili na pobudo Organizacije Združenih narodov za kmetijstvo in prehrano (FAO), je v letu 2023 potekal pod geslom: »Zdravi gozdovi za zdrave ljudi«. Gozdovi pokrivajo skoraj tretjino zemeljske površine in ljudem zagotavljajo tudi storitve, na katere morda ne pomislimo takoj. Na primer, kakovost prsti ter opraševanje, ki so bistvenega pomena za trajnostne agroživilske sisteme in prehranjevanje rastočega svetovnega prebivalstva. Gozd prispeva k še eni izredno pomembni storitvi, ohranjanju kakovostnih nadzemnih in podzemnih voda ter s tem pitne vode. Obenem služijo kot območja, kjer se ljudje lahko približajo naravi. Prebivalcem zagotavljajo prostor, v katerem ob izvajanju prostočasnih aktivnosti krepijo svoje zdravje. Več na spletni strani.

Biotsko pestri gozdovi bodo bolje kljubovali podnebnim spremembam. Za zdrave in odporne gozdove je pomembno, da so genetsko pestri in sestavljeni iz avtohtonih in rastiščem prilagojenih drevesnih vrst. Glavni prihodnji izziv pri gospodarjenju z gozdovi v Sloveniji bo prilagajanje drevesne sestave v gozdnih sestojih.


Izpostavljena dogodka Tedna gozdov 2023

Osrednji dogodek Tedna gozdov 2023 bo potekal v čertrtek, 25. maja 2023, ob 11. uri na Mariborskem Pohorju pri cerkvi sv. Bolfenka. Uvodnim nagovorom, v katerih bodo predstavniki institucij, ki skrbijo za slovenske gozdove, predstavili izzive, s katerimi se srečujejo in kako vidijo gozdove prihodnosti, bo sledil ogled razstave Pohorka - bukovi gozdovi, ki prikazuje pomen bukve za območje Pohorja. Udeleženci se bodo tudi sprehodili po energijski poti in spoznali, kakšne gozdove si na Pohorju želimo v prihodnje.

20210528_30_tecaj_markacisti_B_foto_Matej_Planko00008
(foto Matej Planko)

Zaključni dogodek bo v nedeljo, 28. maja 2023 na Kumu, najvišjem vrhu Posavskega hribovja. Odprta bo fotografska razstava KUM ART na temo gozdov prihodnosti. Avtor je gozdar Vinko Šeško. Sledilo bo predavanje in diskusija o prihodnosti gozdov v Sloveniji. Dogodek bo popestrilo tudi Srečanje prijateljev Kuma.

 

21.05.2024