ponedeljek, 1. februar 2010 ob 00:00

Očistimo Slovenijo v enem dnevu

Predsedstvo UO PZS je na svoji 81. seji, dne 19. 1. 2010, na pobudo Komisije za varsvo gorske narave sprejelo sklep, da se bo tudi Planinska zveza Slovenije, kot partner pridružila projektu Očistimo Slovenijo v enem dnevu!, ki je največji prostovoljski okoljski projekt v zgodovini Slovenije, na 82. seji, dne 27. 1. 2010, pa sklep, da k projektu pristopi tudi s podpisom ustreznega dogovora o sodelovanju pri tem projektu.

Cilj projekta je na dan akcije, 17. 4. 2010, povezati 200.000 prebivalcev Slovenije s skupnim ciljem očistiti iz narave vsaj 20.000 ton odloženih odpadkov. Da bi tak podvig uspel, je treba stopiti skupaj. Planinska društva imamo, kot veliki poznavalci in ljubitelji narave, izvrstno priložnost, da se tudi ob tej akciji povežemo za skupen cilj, tokrat vsi skupaj na en dan.


Vabimo vsa planinska društva, da se projektu pridružite že sedaj. Kako?

  • Da v svoji občini morda prevzamete zbirno mesto, iz katerega boste na dan akcije usmerjali prostovoljce do divjih odlagališč. Kaj je zbirno mesto in kako se lahko prijavite boste našli na nahttp://www.ocistimo.si/ .
  • Da bi divja odlagališča lahko očistili, jih moramo prej popisati. Popis divjih odlagališč že poteka. Vabimo vas, da tudi vi sodelujete pri popisu divjih odlagališč na vašem območju oz. v vaši občini, tudi to na http://www.ocistimo.si/.
  • Pomagate lahko tudi s samo s pozivom in povabilom vašimčlanom, da se pridružijo čiščenju na dan akcije, 17. 4. 2010.

Na spletni strani http://www.ocistimo.si/ boste dobili vse informacije o projektu, prav tako pa vas bomo redno obveščali tudi preko spletne strani PZS http://www.pzs.si/ in s pomočjo e-pošte, naslovljene na predsednike MDO, in predsednike PD. Obveščanje bo potekalo tudi preko KVGN UO PZS oz. vodij odborov za varstvo gorske narave pri MDO in odsekov  za varstvo narave v PD.


Vse navedene funkcionarje v MDO in PD prosimo, da na spletni strani http://www.ocistimo.si/ preučite vse kar je povezano s to akcijo, hkrati pa tudi materiale, ki jih boste prejeli po e-pošti preko PZS. Vsa komunikacija bo potekala izključno po elektronski pošti.


Vsa vprašanja lahko naslovite na kontaktno osebo, načelnico KVGN UO PZS  Rozalijo Skobe, ki bo komunicirala z društvom Ekologi brez meja kot organizatorjem akcije, na naslov rozi.skobe@siol.net ali tudi neposredno na info@ocistimo.si .


Predstavitev akcije (pdf dokument)

Zapisal:

Rudolf Skobe, podpredsednik PZS,
pri P UO PZS zadolžen za koordinacijo akcije

21.04.2024