sreda, 28. september 2011 ob 00:00

Forum Območja Alp: Združevanje potencialov za večjo konkurenčnost

V organizaciji Ministrstva za okolje in prostor RS in programa Območje Alp je med 27. in 28. septembrom 2011 potekal Forum transnacionalnega teritorialnega sodelovanja programa Območje Alp z naslovom Združevanje potencialov za večjo konkurenčnost (Pooling Potentials for Competitiveness).
Srečalo se je preko 130 predstavnikov ministrstev, vladnih služb, občin, regionalnih razvojnih agencij, raziskovalcev, prostorskih načrtovalcev in izobraževalnih ustanov iz vseh alpskih držav: Avstrije, Francije, Italije, Lihtenštajna, Nemčije, Švice in Slovenije.

Udeleženci so razpravljali o novih projektnih idejah s področja konkurenčnosti, prepoznavnost lokalnih potencialov in politik oz. pobud za povečanje konkurenčnosti s pomočjo transnacionalnih dejavnosti, okrepitev prispevka programa Območje Alp k upravljanju, konkurenčnosti in razvoju grozdov, ter povečanje učinkovitosti med programi. Osnovni namen programa transnacionalnega teritorialnega sodelovanja Območje Alp je namreč izboljšanje konkurenčnosti in privlačnosti območja Alp s podporo skupnim aktivnostim na področjih, kjer je transnacionalno sodelovanje za doseganje trajnostnih rešitev najučinkovitejše.

V programu Območje Alp so bili do sedaj izvedeni trije razpisi, odobrenih je bilo 35 projektov, v katere se je vključilo kar 34 slovenskih partnerjev. Slovenski partnerji sodelujejo v vseh treh programskih prioritetah programa Območje Alp: konkurenčnost in privlačnost, dostopnost in okoljska problematika.

Skupna vrednost programa je 130 milijonov €, maksimalni delež sofinanciranja slovenskih projektnih partnerjev iz evropskih sredstev je 76 %. Konec oktobra letošnjega leta se bo odprl zadnji, 4. razpis, v katerem bodo kot izhodišča uporabljeni zaključki ljubljanskega foruma.

Forum sta z uvodnimi nagovori odprla generalni direktor Direktorata za prostor dr. Mitja Pavliha in podžupan Mestne občine Ljubljana, g. Miran Gajšek.

Več informacij na spletnih straneh:
www.cilj3.mop.gov.si
www.alpine-space.eu

Pripravila Zdenka Mihelič
21.05.2024