sobota, 12. januar 2013 ob 00:00

Razpis za tečaj za gorske stražarje v MDO PD Podravja

Tečaj bo potekal v mesecu marcu, teoretični del: 9. in 10. marca 2013 v Mariboru, praktični del pa na Boču. Rok prijav: 25. februar 2013. Vabljeni!
Tečaj bo potekal v mesecu marcu, teoretični del:  9. in 10. marca 2013 v prostorih Mestne četrti Tabor, Metelkova ul. 63, Maribor. Rok prijav: 25. februar 2013.

Praktični del bodo tečajniki opravili na Boču, kjer bodo spoznavali rastline, čuvali velikonočnico in opravili preizkus znanja.

Tečaj je namenjen planincem, članom PD ter drugim ljubiteljem narave, za katere se odločijo v posameznem PD.

Na tečaj se lahko prijavi kandidat, ki je član PD, star najmanj18 let.

Že pridobljeni strokovni nazivi v okviru usposabljanja pri PZS (MPS, VPZS, markacist PZS  itd.), ne izključujejo možnosti prijave in je tudi zaželen.

Strokovni naziv bo pridobil tisti udeleženec tečaja, ki bo prisoten na vseh predavanjih in pri praktičnem delu in uspešno opravil preizkus znanja.

Tečajniki potrebujejo: zvezek, pisalo, knjigi Narava v gorskem svetu, izdala Planinska zveza Slovenije 2006,  Zavarovane rastline Slovenije, izdala Mladinska knjiga 2007.

Stroški izobraževanja bodo javljeni naknadno, ko bo znano število prijavljenih. Bomo pa poskušali večino stroškov pokriti iz lastnih sredstev odbora. V kolikor bo potrebno minimalno sofinanciranje, pričakujemo, da boste planinska društva namenila sredstva iz sklada, ki ga imate namenjenega za izobraževanje kadrov v svojem  društvu, tako da udeleženci ne bi izobraževanja plačevali s svojimi sredstvi.

Prijave zbiramo na predpisanem obrazcu, potrjenem s strani matičnega PD, najkasneje do 25. februarja 2013, na Meddruštveni odbor planinskih  društev Podravja, Odbor za varstvo gorske narave, Dravska ulica 18, p. p. 122 2250 PTUJ ali na e-naslov: lorida@siol.net.                                                                             
                                                                                                       
vodja odbora VGN:
Darko Lorenčič l.r.

DOC PRIJAVNICA na tečaj za gorske stražarje v MDO PD Podravja (50 KB)

22.02.2020