nedelja, 17. december 2017
POIŠČI

Ogled gorske vasi St. Jodok in doline Valsertal
Najdi nas na Facebooku

Gorski stražar

Gorski stražarProgram gorski stražar je namenjen članom planinskih društev in drugim obiskovalcem gora, ki želijo poglobiti znanje o naravi in njenem varovanju in ga na planinskih izletih uporabiti za lažje in boljše spoznavanje in razumevanje oblik, procesov in pojavov v gorski naravi, za utrditev odsekov za varstvo narave v PD ter za posredovanje tega znanja članom planinskih društev, prijateljem, znancem in svojim najbližjim.

NALOGE GORSKIH STRAŽARJEV

Naloga GORSKE STRAŽE je, da z lastnim pozitivnim zgledom, informiranjem in širjenjem ideje o varovanju gorske narave ter s posamičnimi in skupnimi akcijami, prvenstveno z metodama vzgajanja in prepričevanja, vzgojno vplivajo na planince in druge obiskovalce narave, jih osveščajo in jih navajajo k takemu ravnanju, ki je skladno z načeli spoštovanja in varstva narave« - le delno dopolnjen citat nekdanjih Pravil za delovanje planinskih organizacij na področju varstva narave - NARAVA V GORSKEM SVETU, Ljubljana 1982.

Gorski stražar skrbi za varstvo naravnih okolišev, ki so neposredno ali posredno povezani s planinstvom, zlasti varstvo gorskih območij, naravnih parkov, planinskega rastlinstva in živalstva, predvsem zaščitenih rastlin in živali, gorskih voda, ozračja in okolja, da se ohrani nepremična geološka in geomorfološka dediščina, zavarujejo naravne vrednote in krajinske značilnosti, ohrani prvobitna narava z ohranjenimi ekosistemi in naravnimi procesi ter biotsko raznovrstnostjo in krajinsko pestrostjo ter ohrani kulturno in duhovno izročilo prebivalstva gora, skupaj z njegovo bogato kulturno dediščino.

Naravna bogastva in lepote so vir, iz katerega črpa planinstvo svojo moč in poslanstvo. Varovanje narave je v najširšem družbenem interesu, planinstvo pa je z naravo močno povezano, zato dosledno spoštuje prvine varstva narave in okolja in je v tem prizadevanju za zgled drugim« - citat iz Častnega kodeksa slovenskih planincev. Ta zgled so dolžni negovati vsi planinci, še posebej pa je to naloga gorskih stražarjev.

Usposabljanja izvajajo meddruštveni odbori planinskih društev in planinska društva.

PDF Program
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2017
AKTUALNO
15.12.2017
Razpis za zbiranje predlogov za diplomo Dr. Angele Piskernik za leto 2017
23.11.2017
Članarina PZS za leto 2018 z nekaj spremembami in dopolnili
17.11.2017
Delavnice razvojnega vprašanja zmanjševanja svetlobne onesnaženosti
20.09.2017
Uspešne okoljske naložbe na dnevu odprtih vrat planinskih koč
15.06.2017
Z nami na Triglavski ledenik - delavnica Lepota in spreminjanje neokrnjene narave
Vse novice
KOLEDAR
Trenutno ni prihajajočih dogodkov!
Vsi dogodki

Planinska zveza Slovenije
Natura 2000