nedelja, 17. november 2019
POIŠČI
Najdi nas na Facebooku

Gorski stražar

Gorski stražarProgram gorski stražar je namenjen članom planinskih društev in drugim obiskovalcem gora, ki želijo poglobiti znanje o naravi in njenem varovanju in ga na planinskih izletih uporabiti za lažje in boljše spoznavanje in razumevanje oblik, procesov in pojavov v gorski naravi, za utrditev odsekov za varstvo narave v PD ter za posredovanje tega znanja članom planinskih društev, prijateljem, znancem in svojim najbližjim.

NALOGE GORSKIH STRAŽARJEV

Naloga GORSKE STRAŽE je, da z lastnim pozitivnim zgledom, informiranjem in širjenjem ideje o varovanju gorske narave ter s posamičnimi in skupnimi akcijami, prvenstveno z metodama vzgajanja in prepričevanja, vzgojno vplivajo na planince in druge obiskovalce narave, jih osveščajo in jih navajajo k takemu ravnanju, ki je skladno z načeli spoštovanja in varstva narave« - le delno dopolnjen citat nekdanjih Pravil za delovanje planinskih organizacij na področju varstva narave - NARAVA V GORSKEM SVETU, Ljubljana 1982.

Gorski stražar skrbi za varstvo naravnih okolišev, ki so neposredno ali posredno povezani s planinstvom, zlasti varstvo gorskih območij, naravnih parkov, planinskega rastlinstva in živalstva, predvsem zaščitenih rastlin in živali, gorskih voda, ozračja in okolja, da se ohrani nepremična geološka in geomorfološka dediščina, zavarujejo naravne vrednote in krajinske značilnosti, ohrani prvobitna narava z ohranjenimi ekosistemi in naravnimi procesi ter biotsko raznovrstnostjo in krajinsko pestrostjo ter ohrani kulturno in duhovno izročilo prebivalstva gora, skupaj z njegovo bogato kulturno dediščino.

Naravna bogastva in lepote so vir, iz katerega črpa planinstvo svojo moč in poslanstvo. Varovanje narave je v najširšem družbenem interesu, planinstvo pa je z naravo močno povezano, zato dosledno spoštuje prvine varstva narave in okolja in je v tem prizadevanju za zgled drugim« - citat iz Častnega kodeksa slovenskih planincev. Ta zgled so dolžni negovati vsi planinci, še posebej pa je to naloga gorskih stražarjev.

Usposabljanja izvajajo meddruštveni odbori planinskih društev in planinska društva.

PDF Program
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2019
AKTUALNO
14.10.2019
Objavljena Javna razpisa Fundacije za šport 2020
26.07.2019
Člani PZS na vlake Slovenskih železnic s 30 % popustom
17.07.2019
Doživite planinstvo kot način življenja!
02.07.2019
Planinska pot čez Komarčo ZAPRTA!
04.04.2019
Poletni naravovarstveni tabor ob reki Kolpi za osnovnošolce | razpis
Vse novice
KOLEDAR
23.11.2019
Živalski svet Cerkljanske
Vsi dogodki

Planinska zveza Slovenije
Natura 2000