torek, 15. junij 2021
POIŠČI
Najdi nas na Facebooku

Varuhinja/varuh gorske narave

Varuh gorske narave
Varuh gorske narave (pogovorno tudi varuh) PZS je uradni naziv strokovnega delavca PZS na področju varstva gorske narave v planinstva. Naziv varuha gorske narave pridobi kandidat (član planinskega društva ali drug obiskovalec gora), ko uspešno opravi program usposabljanja, ki ga organizira in izvaja KVGN PZS, ter izdela strokovno nalogo s področja varstva gorske narave.

Naloga varuhov gorske narave je celovita skrb za varstvo gorske narave na osnovi naravovarstvenih načel, temeljnih dokumentov PZS in zakonodaje, tako v okviru delovanja in organiziranosti planinske organizacije kot zunaj nje.

Varuhi to nalogo uresničujejo z izobraževanjem, vzgojo, usposabljanjem, informiranjem in ozaveščanjem članstva in nečlanstva PZS, sodelovanjem z drugimi pristojnimi institucijami in organizacijami, spremljanjem naravovarstvene problematike gorskega sveta in pripravo strokovnih mnenj, priporočil, opozoril in predlogov za izboljšanje stanja pristojnim organom v planinski organizaciji, od društev do vodstva PZS.

Program varuh gorske narave je nadgradnja programa gorski stražar, ki izhaja iz tradicije gorske straže, ustanovljene leta 1954, na pobudo naravovarstvenice dr. Angele Piskernik. Program je bil uveljavljen leta 2003.

Eden glavnih namenov pri pripravi programa varuh gorske narave je bil vzpostavitev in vzdrževanje temeljne strokovne baze strokovnih delavcev na področju planinstva na celotnem območju Slovenije, ki bi zagotavljala PZS in društvom možnost uspešnega delovanja na področju ohranjanja in varovanja narave.

PDF Program usposabljanja

 

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2021
AKTUALNO
28.05.2021
POMAGAJ| Spletni kviz za Mozirsko kočo
21.05.2021
DAN PLANINCEV 2021| sofinanciranje društvenih dogodkov
19.04.2021
SLOVENIJA PLANINARI 2021| razpis akcije sofinanciranja dogodkov
05.03.2021
ZBOR odsekov za varstvo gorske narave 2021
25.02.2021
Izpopolnjevanje za varuhe gorske narave
Vse novice
KOLEDAR
25.07.2021
Poletni naravovarstveni tabor ob Kolpi
Vsi dogodki

Planinska zveza Slovenije