ponedeljek, 2. oktober 2023
POIŠČI
Najdi nas na Facebooku

Varuhinja/varuh gorske narave

zna_ka_vgn
Varuh gorske narave (pogovorno tudi varuh) PZS je uradni naziv strokovnega delavca PZS na področju varstva gorske narave v planinstva. Naziv varuha gorske narave pridobi kandidat (član planinskega društva ali drug obiskovalec gora), ko uspešno opravi program usposabljanja, ki ga organizira in izvaja KVGN PZS, ter izdela strokovno nalogo s področja varstva gorske narave.

Naloga varuhov gorske narave je celovita skrb za varstvo gorske narave na osnovi naravovarstvenih načel, temeljnih dokumentov PZS in zakonodaje, tako v okviru delovanja in organiziranosti planinske organizacije kot zunaj nje.

Varuhi to nalogo uresničujejo z izobraževanjem, vzgojo, usposabljanjem, informiranjem in ozaveščanjem članstva in nečlanstva PZS, sodelovanjem z drugimi pristojnimi institucijami in organizacijami, spremljanjem naravovarstvene problematike gorskega sveta in pripravo strokovnih mnenj, priporočil, opozoril in predlogov za izboljšanje stanja pristojnim organom v planinski organizaciji, od društev do vodstva PZS.

Program varuh gorske narave je nadgradnja programa gorski stražar, ki izhaja iz tradicije gorske straže, ustanovljene leta 1954, na pobudo naravovarstvenice dr. Angele Piskernik. Program je bil uveljavljen leta 2003.

Eden glavnih namenov pri pripravi programa varuh gorske narave je bil vzpostavitev in vzdrževanje temeljne strokovne baze strokovnih delavcev na področju planinstva na celotnem območju Slovenije, ki bi zagotavljala PZS in društvom možnost uspešnega delovanja na področju ohranjanja in varovanja narave.

 

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2023
AKTUALNO
03.05.2023
RAZPIS I Usposabljanje Turno kolesarski vodnik 1 2023
06.07.2022
KOLUMNA I Čigave so gore
13.06.2022
Usposabljanje za pridobitev naziva gorskega stražarja
24.03.2022
Usposabljanje za naziv varuh gorske narave | razpis
14.01.2022
Razpis | Zbiranje predlogov kandidatov za člane organov KVGN PZS
Vse novice
KOLEDAR
Trenutno ni prihajajočih dogodkov!
Vsi dogodki

Planinska zveza Slovenije