četrtek, 21. januar 2021
POIŠČI
Najdi nas na Facebooku

Varuh gorske narave

Varuh gorske naraveProgram je namenjen pridobitvi strokovne usposobljenosti s področja varovanja gorske narave za ljudi, ki bodo znotraj planinskih društev spremljali in usmerjali različne dejavnosti (usposabljanje, vzdrževanje, označevanje in nadelava planinskih poti, oskrba in gradnja planinskih koč ...) v skladu z načeli varovanja gorske narave.

Program usposabljanja je namenjen pridobitvi strokovne usposobljenosti za:

 • ­vzpostavitev in vzdrževanje temeljne strokovne baze strokovnih delavcev v športu na področju planinstva na celotnem območju Slovenije, ki zagotavlja PZS in društvom možnost uspešnega delovanja na področju ohranjanja in varovanja narave,
 • vodenje odsekov za varstvo gorske narave in gorsko stražo v planinskih društvih (PD) in Meddruštvenih odborih (MDO),
 • dajanje pobud, pripravo mnenj in predlogov ter za izvajanje oziroma vodenje vseh programskih aktivnosti in projektov v PD in MDO na področju spoznavanja in varovanja gorske narave ter za sodelovanje s pristojnimi Zavodi za varstvo naravne dediščine,
 • načrtovanje, uresničevanje in izvajanje projektov Planinske zveze Slovenije in njenih komisij s sodelovanjem Komisije za varstvo gorske narave PZS, kot tudi projektov v sodelovanju s sorodnimi in nevladnimi organizacijami, ki s svojim delovanjem segajo v gorski svet (CAA, CIPRA, UIAA, CIAPM, MF in MW),
 • mentorje planinskih skupin kot oblika stalnega oziroma dodatnega licenčnega usposabljanja, s katerim pridobijo poglobljena znanja s področja spoznavanja in varovanja gorske narave,
 • za vodnike PZS, ki želijo poglobiti in razširiti znanja s področja spoznavanja in varovanja gorske narave in se tako usposobiti za načrtovanje in izvajanje različnih oblik planinske dejavnosti s poudarjeno naravoslovno vsebino,
 • za markaciste, alpiniste, gorske reševalce, ki bodo znotraj svojih odsekov oziroma postaj odgovorni za področje spoznavanja in varovanja gorske narave,
 • oskrbnike planinskih koč in njihove gospodarje, ki bi tako dodatno usposobljeni lahko učinkoviteje prispevali k varovanju gorske narave in zmanjševanju negativnih vplivov planinskih koč na okolje,
 • pripravo in izvedbo predavanj s področja spoznavanja in varstva gorske narave v okviru sistema usposabljanj Planinske zveze Slovenije.

Splošni cilji:

 • ­seznaniti se pomenom vsebin s področja spoznavanja in varovanja gorske narave za delovanje planinske organizacije,
 • doseči razumevanje pojmov, dejstev, procesov in zakonitosti s področja žive in nežive narave in pestrosti življenja,
 • pridobivanje dodatnih znanj, potrebnih za zaznavanje in razumevanje ekoloških pojmov,
 • razvijati odgovoren odnos do okolja in narave in spodbuditi interes za njegovo aktivno varovanje,­ vzpodbujati spoznanja, da je človek sestavni del narave,­ razvijati spoštovanje do vseh oblik življenja in razumevanje o medsebojni povezanosti žive in nežive narave,
 • spodbujati kritično presojanje o škodljivosti in negativnem vplivu pretiranih človekovih posegov v naravno okolje,
 • seznaniti se z globalnim pomenom gorskih ekosistemov,
 • vzpostaviti partnerstva pri aktivnostih za varovanje gorskega sveta.

Z usposabljanjem za strokovni naziv Varuh gorske narave želimo udeležence seznaniti:

 • ­s planinsko dejavnostjo in njeno organizacijo,
 • z namenom, nalogami in metodami dela udeležencev tečaja iz varstva gorske narave,
 • z delovanjem okoljskih nevladnih organizacij,
 • z naravi prijaznimi programi planinske dejavnosti,
 • z geografijo gorskega sveta,
 • s splošnimi ekološkimi pojmi,
 • z zakonskimi predpisi o varstvu narave v gorah,
 • z zavarovanimi območji in naravnimi parki,
 • z onesnaževanjem in uničevanjem gorske narave ter vplivi množičnega obiska,
 • z rastlinstvom v gorah in z zaščitenimi ter ogroženimi rastlinskimi vrstami,
 • z živalstvom v gorah in zaščitenimi ter ogroženimi živalskimi vrstami.

Licenčno usposabljanje obsega dodatno usposabljanje. Dodatno usposabljanje je namenjeno obnavljanju obstoječega znanja, seznanjanju z novimi predpisi in spoznanji na področju spoznavanja in varovanja gorske narave.

Usposabljanja organizira in izvaja samo Podkomisija za usposabljanje pri KVGN PZS.

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2021
AKTUALNO
19.10.2020
Spremembe v delovanju strokovne službe PZS
18.05.2020
Priporočila PZS po preklicu epidemije koronavirusa - od 18. 5. 2020
14.05.2020
Od ponedeljka strežba in prenočevanje v kočah, športna vadba in usposabljanja šele po 23. maju
11.03.2020
Mednarodni natečaj UIAA | Mountain Protection Award 2020
21.02.2020
PRESTAVLJENO: Zbor odsekov za varstvo gorske narave
Vse novice
KOLEDAR
Trenutno ni prihajajočih dogodkov!
Vsi dogodki

Planinska zveza Slovenije
Natura 2000

NAPAKA: ne najdem RSS datoteke...