torek, 28. september 2021
POIŠČI
Najdi nas na Facebooku

Seminarske naloge VGN

Ob zaključku usposabljanja za pridobitev strokovnega naziva varuh gorske narava mora vsak udeleženec po pisnem izpitu v roku 60 dni izdelati tudi seminarsko nalogo na temo varovanja ali ohranjanja narave. Temo si jo v sodelovanju z mentorjem (predavateljem na usposabljanju) izbere sam. Pozitivno ocenjena seminarska naloga pomeni tako pogoj za pridobitev tega naziva in hkrati zaključek usposabljanja. Nekaj seminarskih nalog lahko vidite spodaj:

PDF SOTESKA HUDA LUKNJ A -  KRAŠKI BISERI TISNIKA, VGN Darka Zupanc, leto 2004

PDF VPLIV UDOBNEGA DOSTOPANJA V GORSKI SVET NA OKOLJE, VGN Ljuba Brank, leto 2006

PDF BISER VINSKE GORE, VGN Marija Lesjak, leto 2007

PDF OBISKANOST GORA V POREČJU SOČE, VGN Neža Mahorčič, leto 2007

PDF GRADNJA SMUČARSKE PROGE RUŠE-AREH, VGN Lidija Valenčak, leto 2007

PDF PROBLEM VOŽENJ Z MOTORNIMI SANMI V SMREKOVŠKEM POGORJU, VGN Irena Brložnik, leto 2007

PDF POHOD PO KRPANOVI POTI, VGN Jana Škrlj, leto 2007

PDF RAZISKOVANJE IN OHRANJANJE GORSKE NARAVE NA OBRONKIH POREZNA, VGN Gorazd Lapanja, leto 2007

PDF REGIJSKI PARK POHORJE UTOPIJA ALI REALNA PRIHODNOST, VGN mag. Borut Ambrožič, leto 2008

PDF ZAVAROVANE RASTLINE V BOTANIČNEM VRTU 2000, VGN Vesna Rambaher, leto 2008

PDF PREVERA IZBORA VARIANTE DALJNOVODA NA KOZJAKU, VGN Špela Recer, leto 2008

PDF NARAVA NI SAMO ZA OKRAS, VGN Lidija Hočevar Žager, leto 2008

PDF POHOD PO STOPERŠKI PLANINSKI POTI, VGN Drago Kodrič, leto 2008

PDF OHRANIMO NARCISE NA GOLICI, VGN Anton Dremelj, leto 2008

PDF NARAVA NA POHORJU ..., VGN Bojan Rambaher, leto 2008

PDF PO SLEDEH KRAJINSKEGA PARKA POLHOGRAJSKI DOLOMITI, VGN Mateja Komac, leto 2009

PDF RASTLINSTVO NA PLANINI RAZOR, VGN Tina Medved, leto 2009

PDF USTANOVITEV ODSEKA ZA VARSTVO NARAVE V PD TOLMIN, VGN Denis Medved, leto 2009

PDF OŽIVELA KOLPA, VGN Alenka Marinč, leto 2009

PDF PESTICIDI IN ČEBELE, VGN Dušan Plesničar, leto 2009

PDF POHOD PO BOHINJSKIH GORAH, VGN Karmen Čeh, leto 2009

PDF VPLIV MNOŽIČNEGA OBISKA ..., VGN Stojan Kovič, leto 2009

PDF PREDLOG UREDITVE TURNERJEVE PEŠPOTI V PLANINCI NAD FRAMOM, VGN Matej Šnuderl, leto 2009

PDF POT NA DESKO IN VODOTOČNIKA, VGN Jasna Vidakovič, leto 2009

PDF ROKOVNJAŠKA POT, VGN Sonja Mlakar, leto 2009

PDF SKALNJAK BLEJSKIH KOZOROGOV, VGN Marija Vukaševič, leto 2010

PDF GNEZDILNICE OB ŠENTILJSKI POTI, VGN Jožica Rožic, leto 2010

PDF DREVO KOT IZJEMNA NARAVNA VREDNOTA, VGN Katjuša Okrošek, leto 2010

PDF PLANINSKO POLJE, VGN Anton Vochl, leto 2010

PDF UČNA PRIPRAVA ZA PREDAVANJE V SKLOPU PLANINSKE ŠOLE NA TEMO VARSTVA NARAVE, VGN Izabel Vadnal, leto 2010

PDF CVETLIČNO ZELIŠČNI PARK LILIJA, VGN Iztok Trobiš, leto 2010

PDF UPADANJE ČLANSTVA V PD TOLMIN, VGN Andreja Gerbec, leto 2010

PDF PROBLEMATIKA PREVOZNIH SREDSTEV V NARAVI, VGN Uroš Poljanec, leto 2010

PDF GRADNJA PLANINSKEGA DOMA NA POLOMU, VGN Saša Bohinc, leto 2010

PDF RJAVI MEDVED IN ČLOVEK V OKOLICI KRIMA, VGN Simonca Zorko, leto 2010

PDF BAŠKA GRAPA VČERAJ, DANES, JUTRI,VGN Darinka Gaberščik, leto 2011

PDF DOM PLANIKA KOT DEL TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA, VGN Petra Frelih, leto 2011

PDF GOVCE, VGN Joze Videc, leto 2011

PDF KRAŠKI VODNI SVET NA OBMOČJU DOBSKE UVALE, VGN Ana Prosen, leto 2011

PDF KUMLJANSKO, VGN Aleš Šintler, leto 2011

PDF MARIJINA ROMARSKA POT, VGN Jožef Lipuš, leto 2011 

PDF MOJA DONAČKA GORA, VGN Justin Frančiška, leto 2011

PDF MORAVŠKA PLANINSKA POT, VGN Igor Kanižar, leto 2011

PDF OGROŽENOST VELIKONOČNICE NA BOČU, VGN Berk Zinka, leto 2011 

PDF OHRANIMO ČIST PODZEMNI SVET, VGN Ivan Trampuž, leto 2011 

PDF PO POTI DVEH SLAPOV, VGN Anton Prosen, leto 2011 

PDF POHOD PO NEKDANJIH TRŠKIH MEJAH LAŠKEGA, VGN Stanislava Videc, leto 2011 

PDF POHORJE, POLIGON ZA VOŽNJO V NARAVNEM OKOLJU IN VELJAVNA ZAKONODAJA, VGN Drago Pipuš, leto 2011 

PDF POTOČNI RAK, VGN Mirko Strosar, leto 2011 

PDF DOŽIVLJAJSKI TREKING PO VELIKI PLANINI, VGN Helena Kermauner, leto 2012 (pdf, 4 MB)

PDF PLEZANJE KOT TEMELJ SPOŠTLJIVEGA IN ZDRAVEGA ODNOSA DO OKOLJA, VGN, Boštjan Kovač, leto 2012 (pdf, 889 KB)

PDF GOZDNA UČNA POT GRAŠIN, VGN Maksimilijan Senica, leto 2012 (pdf, 1,87 MB)

PDF PRIPOMBE NA PLANINSKI POTI IZ ŠTOR DO PEČOVNIŠKE KOČE GLEDANA Z OČMI NOVOPEČENEGA VARUHA GORSKE NARAVE, VGN Marjana Čanžek, leto 2012 (pdf, 7,97 MB)

PDF VELIKA PAKLENICA-BOGASTVO RAZNOVRSTNOSTI, VGN Mladen Pisek, leto 2012 (pdf, 2 MB) 

PDF PO POTEH VINSKE GORE-PREDSTAVITEV NARAVNIH IN KULTURNIH ZNAMENITOSTI, VGN Miran Šander, leto 2012 (pdf, 1,06 MB)

PDF INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE, VGN, Alojzija Paulus, leto 2012 (pdf, 1,1 MB)

PDF OPAZOVANJE V GORAH, VGN Jani Koren, leto 2012 (pdf, 20,8 MB)

PDF OGROŽENOST NARAVE IN UREDITEV PROMETA V NAJBOLJ OBISKANIH DOLINAH TNP, VGN Andrej Kajfež, leto 2012 (pdf, 1 MB)

PDF PO TRŠKI GORI OKOLI ŠOŠTANJA, VGN Klavdija Potočnik, leto 2012 (pdf, 6,75 MB)

PDF DRUŽINAM PRIJAZNA KOČA NA PLANINI RAZOR, VGN Megi Blažič, leto 2012 (pdf, 10,7 MB)

PDF ŠIRJENJE INVAZIVNE VRSTE-JAPONSKI DRESNIK, VGN, Janja Prelovšek, leto 2012 (pdf, 702 KB)

PDF ŠAVNICE IN GOLI VRH, VGN Marijan Denša, leto 2012 (pdf, 1,74 MB)

PDF MIRUJOČE VODE, KALI, VOKLI..., VGN Marija Miklič, leto 2012 (pdf, 6,28 MB)

PDF MOJA PLANINSK A LETA ALI ZADREGA UČENCA POLŽA, VGN Nevenka Rajhman, leto 2012 (pdf, 613 KB)

PDF ALPSKI KOZLIČEK, VGN Leon Lojze Zamuda, leto 2013 (pdf, 1 MB)
                                                                                          
PDF BLIŽNJICE IN MARKIRANE PLANINSKE POTI NA OBMOČJU PLANINE NAD VRHNIKO, VGN Marija Dolinar, leto 2013 (pdf, 1,81 MB)

PDF MACESEN ŠPIČKO PRIPOVEDUJE, VGN Polona Pegan, leto 2013 (1,48 MB)

PDF NOV ZAKON O OHRANJANJU NARAVE, VGN Tomaž Urleb, leto 2014 (pdf, 572 KB)

PDF OHRANJANJE BIOTSKE PESTROSTI LJUBLJANSKEGA BARJA, VGN Adrijana Scortegagna, leto 2014 (pdf, 997 KB)

PDF REPATI KRKONI V GORSKEM SVETU, VGN Marko Kodorovič, leto 2014 (pdf, 1,31MB)

PDF VSE POTI VODIJO DO PLANINSKE KOČE NA DOBRČI, VGN Uroš Ribič, leto 2014 (pdf, 3,53MB)

PDF POHORSKE PLANJE IN NJIHOVO ZARAŠČANJE, VGN Milan Zupanc, leto 2014 (pdf 1,67 MB)

PDF RAZLOGI ZA PREPOVED OZIROMA OMEJEVANJE NABIRANJA UŽITNIH GOZDNIH DOBRIN, VGN Nina Hladin, leto 2014 (3 MB)

PDF KRIŠKA GORA KOT UČNI POLIGON, VGN Jure Ausec, leto 2015 (pdf, 5,49 MB)

PDF NARAVNE VREDNOTE NA OBMOČJU KOČEVJA, VGN Tanja Batkovič, leto 2015 (pdf, 1,75 MB)

PDF NARAVOSLOVNI DAN NA GORSKEM TRAVNIKU V KRAJINSKEM PARKU KUM, VGN Stanka Bukovnik, leto 2015 (pdf, 1,20 MB)

PDF GOZDNA POT TURNOVI RIBNIKI, VGN Dejan Burulič, leto 2015 (pdf, 2,86 MB)

PDF VPLIVI IN UČINKI MNOŽIČNEGA OBISKA V GORAH, VGN Miloš Četrtič, leto 2015 (pdf, 590 KB)

PDF NAZAJ V PLANINSKI RAJ-NAČRT ZA NOVO GORNIŠKO POT S POUDARKOM NA OHRANJANJU GORSKE NARAVE, TRADICIONALNIH KULTUR IN ZGODOVINE, VGN Staša Destovnik, leto 2015 (pdf, 6,75 MB)

PDF OPAZOVANJE JEZER, VGN Aleš Eržen, leto 2015 (pdf, 1,71 MB)

PDF OBNOVA POSTOJANKE PD DRAMLJE, VGN Andrej Golčman, leto 2015 (pdf, 1,40 MB)

PDF ZDRAVA IN ŽIVA VODA JE DRAGOCENA DOBRINA, ŽIVLJENJSKEGA POMENA ZA OBSTOJ NAŠEGA PLANETA, VGN Uroš Jelen, leto 2015 (pdf, 425 KB)

PDF NARAVNE VREDNOTE NA VRHNIŠKEM, VGN Ana Kreft, leto 2015 (pdf, 1,15 MB)

PDF PREGLED NAD PROBLEMATIKO USTANAVLJANJA REGIJSKEGA PARKA KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE, VGN Špela Lorger, leto 2015 (pdf, 432 KB)

PDF PROBLEMATIKA UPORABE BLIŽNJIC MIMO MARKIRANE POTI NA HUM NAD LAŠKIM, VGN Katarina Novak, leto 2015 (pdf 1,97 MB)

PDF GORSKO KOLESARJENJE V NARAVNEM OKOLJU, VGN Matevž Premelč, leto 2015 (pdf 1,60 MB)

PDF ŠMOHOR Z OKOLICO, VGN Urška Ratajc, leto 2015 (pdf, 2,78 MB)

PDF ZELENI DA(R) ZA GORE, VGN Sabina Francek Ivović, leto 2015 (pdf, 2,37 MB)

PDF NARAVOVARSTVENA PROBLEMATIKA KRVAVCA: VPLIV ZIMSKEGA SMUČIŠČA IN POLETNE PAŠE, VGN Polona Sušnik, leto 2015 (pdf, 1 MB)

PDF ODNOS MEŠČANOV DO SVOJE GORE, VGN Alenka Tajnikar, leto 2015 (pdf, 812 KB)

PDF BRKATI SER V ALPAH, VGN Kristina Veber, leto 2015 (pdf, 1,70 MB)

PDF OBNOVA GRS ZAVETIŠČA NA OKREŠLJU V LUČI DOBRE NARAVOVARSTVENE PRAKSE, VGN Andreja Vidali, leto 2015 (pdf, 3,60 MB)

PDF ČISTILNA NAPRAVA PRI KRNSKIH JEZERIH, VGN Franka Zega, leto 2015 (pdf, 3,45 MB)

PDF POT DO IZVIRA REKE PAKE, VGN Silva Zupanc, leto 2015 (pdf, 2,88 MB)

PDF OKOLJU PRIJAZNA PLANINSKA KOČA NA PLANINI RAZOR, VGN Ivo Bellomo, leto 2016 (pdf, 2,70 MB)

PDF TUJERODNE VRSTE NA SLOVENSKEM, VGN Breda Bibič, leto 2016 (pdf, 510 KB)

PDF PLAN ODSEKA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE PD NOVA GORICA ZA PROMOCIJO VGN V OSNOVNIH ŠOLAH V LETU 2017, VGN Borut Bric, leto 2016 (pdf, 1,19 MB)

PDF NARAVA V SLOVENSKI PLANINSKI LITERATURI, VGN Alja Denša, leto 2016 (pdf, 1 MB)

PDF NARAVNE VREDNOTE NA IN OB ŠALEŠKI PLANINSKI POTI, VGN Manca Dremel, leto 2016 (pdf, 1,37 MB)

PDF PREDLOG ZA ZAVAROVANJE DOLINE MEJNE REKE IDRIJE, KOT OŽJE ZAVAROVANO OBMOČJE "NARAVNI SPOMENIK", VGN Milan Hvalica, leto 2016 (pdf, 2 MB)

PDF KOPITNIK-BOTANIČNI BISER, VGN Aleš Jerman, leto 2016 (pdf, 1,93 MB)

PDF KAMNINE MED RIFNIKOM IN ŽUSMOM, VGN Marjana Kladnik, leto 2016 (pdf, 3,13 MB)

PDF PONIKOVSKI KRAS IN JAMA PEKEL, VGN Rok Krajšek, leto 2016 (pdf, 1,24 MB)

PDF TISA, VGN Bojan Mavrič, leto 2016 (pdf, 2,55 MB)

PDF KRAJINSKI PARK JUŽNI OBRONKI TRNOVSKEGA GOZDA, VGN Tjaša Mirt, leto 2016 (pdf, 1,52 MB)

PDF CICIBAN PLANINEC KOT VARUH GORSKE NARAVE NA LOŠKI UČNI POTI, VGN Mojca Padežnik, leto 2016 (pdf, 4,94 MB)

PDF REDKE IN OGROŽENE RASTLINE OBMOČJA ORMOŠKE PLANINSKE POTI, VGN Stanislav Rakuša, leto 2016 (pdf, 1 MB)

PDF VPLIV PERFLUORIRANIH KEMIKALIJ V VODOODBOJNIH OBLAČILIH IN PLANINSKI OPREMI NA ZDRAVJE LJUDI IN NA GORSKO OKOLJE, VGN Slavko Rožič, leto 2016 (pdf, 974 MB)

PDF KAKO MLADIM PRIBLIŽATI NARAVOSLOVNE IN EKOLOŠKE VSEBINE, VGN Asja Štucin, leto 2016 (pdf, 5,33 MB)

PDF BARJE, ZADNJI TRAVNIK, VGN Peter Tomše, leto 2016 (pdf, 5,87 MB)

PDF DIZAJN V NARAVI, VGN Irena Torkar, leto 2016 (pdf, 4,14 MB)

PDF ANGELA PISKERNIK, VGN Urška Tozon, leto 2016 (pdf, 871 KB)

PDF VOLK V SLOVENSKIH HRIBIH, VGN Jan Veber, leto 2016 (pdf, 1,92 MB)

PDF GOZDNE VLAKE KOT NARAVOVARSTVENI PROBLEM OBMOČJA MED MALO POLJANO IN PLANINO JAVORNIK, VGN Ludvik Veber, leto 2016 (pdf, 1,70 MB)

PDF MURA, VGN Branka Žerjal, leto 2016 (pdf, 4 MB)

PDF NARAVNE VREDNOTE NA IN OB ŠALEŠKI PLANINISKI POTI, VGN Manca Dremel, leto 2017 (pdf, 1,37 MB)

PDF NABIRALNIŠTVO V SMREKOVŠKEM POGORJU, VGN Janez Podkrižnik, leto 2017 (pdf, 4,48 MB)

PDF PLANINSKE POTI OKROG GORE OLJKE, VGN Uroš Čotar, leto 2017 (pdf, 3,27 MB)

PDF BIOTSKA PESTROST TER PREGLED IN ANALIZA STANJA SLAVNIKA KOT NARAVNI SPOMENIK, VGN Jure Peroš, Bia Rakar, Manja Tišler, leto 2017 (pdf, 1,61 MB)

PDF UPRAVLJALSKI IZZIVI PRI UPRAVLJANJU S PLANINSKO POTJO RIBČEV LAZ-RJAVA SKALA (ŠT. 566), VGN Urška Pišek, leto 2017 (pdf, 2,26 MB)

PDF GORSKI TEKI IN VARSTVO GORSKE NARAVE, VGN Marija Turšič, leto 2017 (pdf, 667 kB)

PDF KRAJINSKI PARK RAKOV ŠKOCJAN, VGN Neva Jezernik, leto 2017 (pdf, 25,76 MB)

PDF PLANINA USKOVNICA, VGN Mojca Gorjup, leto 2018

PDF MRZLICA Z VIDIKA VARSTVA NARAVE, VGN Mojca Hribernik, leto 2018

PDF ALPE vs. HIMALAJA, VGN Valerija Jakop, leto 2018

PDF DIVJI PETELIN, VGN Janko Kolar, leto 2018

PDF VARSTVO REKE SOČE, VGN Rožica Kolmančič, leto 2018

PDF POTOČNI RAKI NA SLOVENSKEM_KOŠČAK, VGN Nataša Koprivnikar, leto 2018

PDF INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE, VGN Boris Luka Lukanc, leto 2018

PDF RIBNIŠKO POHORJE, VGN Marijan Markl, leto 2018

PDF SOVE NA SLOVENSKEM, VGN Danijela Medveš, leto 2018

PDF TURISTIČNA SIRARSKA POT, VGN Franc Mikelj, leto 2018

PDF VELIKA POTREBA V GORSKEM OKOLJU, VGN Tamara Mravinec, leto 2018

PDF ŠILIHOVA POT, VGN Anica Pugelj, leto 2018

PDF MLADI VGN - PRIPRAVNIK, VGN Bojana Romih, leto 2018

PDF KAMNIK PRI ŽALCU, VGN Martin Škoberne, leto 2018

PDF TULIPANOVEC, VGN Katja Žagar, leto 2018

PDF POT. DONAČKA GORA, VGN Ines Zalezina, leto 2018

PDF DELOVNI NAČRT ODSEKA ZA VGN PRI PD DRAVA MARIBOR, VGN Nino Auer, leto 2019

PDF MEHOVO - INTERPRETACIJA NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE, VGN Andreja Bartolj Bele, leto 2019

PDF UČINKOVITOST DELOVANJA MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE PRI DOMU ČEMŠENIK, VGN Nataša Burgar Gabrovec, leto 2019

PDF DIVJA ODLAGALIŠČA ODPADKOV V NAŠEM OKOLJU, VGN Zdravko Damjanovič, leto 2019

PDF NIČ NI TAKO KOT SE ZDI, TUDI NA KOŠENJAKU IMA VSE VSAJ DVE PLATI, VGN Lilijana Gologranc Pavlič, leto 2019

PDF PROBLEMATIKA PREVELIKE OBISKANOSTI TNP, VGN Urška Jerenec, leto 2019

PDF NARAVOVARSTVENE DEJAVNOSTI NA PLANINSKIH TABORIH, VGN Urška Krek, leto 2019

PDF NE IZKOPAVAJMO GORSKIH CVETLIC, RAJE JIH OPAZUJMO IN FOTOGRAFIRAJMO, VGN Irena Lesjak, leto 2019

PDF PROBLEM TRKA PTIC V STEKLENE POVRŠINE IN REŠITVE ZA ZMANJŠANJE, VGN Polonca Peterca, leto 2019

PDF OSAMELI KRAS IN TRI NAJVEČJE JAME HUDE LUKNJE, VGN Damjana Potočnik, leto 2019

PDF PLANINSKE POTI PD VUZENICA, VGN Suzana Pušnik, leto 2019

PDF MEDONOSNE RASTLINE, VGN Miran Ritonja, leto 2019

PDF VODNA SOLATA, ZNAMENITOST ALI OKOLJSKI PROBLEM OBČINE BREŽICE, VGN Dora Semenič, leto 2019

PDF OHRANITEV NAHAJALIŠČA SIBIRSKE PERUNIKE NA OBMOČJU ŠMIKLAVŽA PRI SLOVENJ GRADCU, VGN Tanja Slatinek, leto 2019

PDF PROBLEM TUJERODNIH INVAZIVK IN KAKO VISOKO SO PRODRLE V OKOLICI SLOVENJ GRADCA, VGN Manica Tretjak, leto 2019

PDF DNEVNIK DOŽIVETIJ, VGN Vera Vene, leto 2019

PDF URŠLJA GORA POVEZUJE DOLINE IN LJUDI, PRIPRAVA NA INTERPRETATIVNI SPREHOD, VGN Simona Vončina, leto 2019 

PDF PLANINSTVO KOT DOŽIVLJANJE NARAVE, VGN Hermina Pesičer, leto 2019.

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2021
AKTUALNO
22.09.2021
NATEČAJ »CLIMAHOST«| iščemo kreativne rešitve za varstvo podnebja v Alpah
31.08.2021
KORONAVIRUS| aktualne omejitve pri izvajanju športnih dejavnosti - 31. avgust 2021
28.05.2021
POMAGAJ| Spletni kviz za Mozirsko kočo
21.05.2021
DAN PLANINCEV 2021| sofinanciranje društvenih dogodkov
19.04.2021
SLOVENIJA PLANINARI 2021| razpis akcije sofinanciranja dogodkov
Vse novice
KOLEDAR
Trenutno ni prihajajočih dogodkov!
Vsi dogodki

Planinska zveza Slovenije