ponedeljek, 20. januar 2020
POIŠČI
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

torek, 15. september 2015 ob 15:00, ogledov: 3422

Skupščina Združenja planinskih organizacij alpskega loka (CAA)

Avtor: Manca Ogrin
V soboto, 12. septembra 2015, je v mestu Brixen na Južnem Tirolskem (Italija) potekala redna letna skupščina Združenja planinskih organizacij alpskega loka (CAA). Skupščine so se udeležili predstavniki vseh članic tega združenja, predstavnika PZS sta bila Bojan Rotovnik (predsednik) in Tone Jesenko (podpredsednik), iz Slovenije je bil prisoten tudi Miro Eržen, in sicer kot član predsedstva CAA.
V uvodnem delu skupščine smo potrdili predlagan dnevni red skupščine v 14 točkah, prav tako zapisnik pretekle skupščine, ki je potekala v Parizu, s tem da smo (PZS) podali predlog, da se v prihodnje izognemo obravnavanju tem, za katere predhodno ne prejmemo ustreznih gradiv.
 
Pri poročilu Komisije za usposabljanje in preventivo je bilo največ razprave o pomenu priporočil, ki jih sprejema CAA, ter o potrebi po zagotovitvi pomoči v obliki 24/7 pravnega svetovanja v primeru gorskih nesreč, in sicer vsaka država za svoje področje in z možnostjo, da to pomoč koristijo tudi članih drugih planinskih organizacij. V Avstriji so že začeli s tem projektom in bodo ostalim članicam poslali svoje izkušnje in predloge, ki bodo osnova za nadaljnje delo na tem področju. Poročilo je bilo soglasno sprejeto.
 
Komisija z varovanje gorske narave (KONSAR) je v poročilu izpostavila, da lastnih priporočil v preteklem letu ni pripravljala, so se pa aktivno vključevali v pripravo priporočil Komisije za usposabljanje in preventivo. Aktivno so obravnavali problematiko gorskega kolesarjenja in spremljali so pripravo strategije EUSALP. Pripravljajo pa razstavo Alpe pod pritiskom, ki bo zaključena do konca leta 2015. Poročilo je bilo soglasno sprejeto.
 
Komisija za planinske koče in poti
je največ časa posvetila nadaljevanju projekta energijske učinkovitosti planinskih koč in poenotenja sistema odpovedi rezervacij. Poročilo je bilo soglasno sprejeto.
 
Na finančno poročilo za leto 2014 revizorji niso imeli pripomb, prav tako nihče od prisotnih, zato je bilo poročilo soglasno sprejeto.
 
Brez pripomb so bila potrjena nova priporočila CAA za turno smučanje ter sprejet manjši popravek priporočil za visokogorske koče (navedba enotne telefonske številke za klic v primeru stiske na gori).

2015_09_12_Skupscina_CAA_Brixen__18_
Na redni letni skupščini Združenja planinskih organizacij alpskega loka (CAA) v Brixnu (foto Tone Jesenko)
 
Na lanski skupščini je bil sprejet sklep o tem, da se CAA priključi razvoju enotnega rezervacijskega sistema za planinske koče, ki ga je začela razvijati Švicarska planinska zveza (SAC). CAA je krila stroške raziskave o možnosti razširitve tega sistema še na ostale planinske zveze s področja Alp. Raziskava je pokazala, da je sistem mogoče razširiti tudi na ostale planinske zveze, ki pa bodo morale kriti tudi stroške nadaljnjega razvoja sistema. PZS je pripravljena kriti stroške prevoda rezervacijskega sistema tudi v slovenski jezik, jeseni pa bomo za zainteresirana planinska društva pripravili seminar na to temo, kjer se bodo društva lahko podrobneje seznanila s tem sistemom in na tej podlagi sprejela odločitev, ali se želijo vključiti v ta sistem in tudi prevzeti kritje dela stroškov razvoja in vzdrževanja sistema.

Predstavljeno je bilo tudi izvajanje večletnega projekta o energijski učinkovitosti planinskih koč in delo predstavnice CAA v okviru Alpske konvencije, kjer ima CAA status opazovalke.

Drugi konec tedna v oktobru 2016 bo ponovno potekala prireditev Alpski teden (združena akcija Alpske konvencije, CIPRE in CAA), in sicer v Nemčiji v mestu Grassau. Prva tovrstna prireditev je bila leta 2012 v mestu Poschiavo v Švici in na njej se je predstavila tudi PZS. V letu 2016 so predvidena tri vsebinska področja: kultura v Alpah, demografske spremembe v Alpah in kakovost življenja v Alpah. Vsaka članica CAA lahko posreduje predloge za predavatelje na teh delavnicah, zato bomo tudi v PZS preučili možnosti za aktivno sodelovanje.
 
Zelo dolga in vsebinska debata je bila glede uveljavljanja planinskih stališč na ravni EU. Pri tem vprašanju ni bilo enotnega mnenja in enotnega predloga rešitve, so pa bile izražene pobude, da moramo vsi skupaj na tem področju narediti več. Opravili smo tudi razpravo o predlaganih spremembah statuta UIAA in sprejeli odločitev, da bomo predsedniki planinskih zvez predsedniku UIAA poslali zahtevo za obrazložitev vseh sprememb statuta.
 
Brez razprave je bil sprejet program predsedstva in komisij CAA za leto 2016, sprejet pa je bil tudi proračun CAA za leto 2016. Ker je potekel mandat predsedniku CAA, smo opravili volitve in dosedanjemu predsedniku Klausu-Jürgnu Granu soglasno podelili še en mandat za vodenje CAA. Naslednja skupščina CAA bo septembra 2016 v Avstriji.

Bojan Rotovnik


Združenje planinskih organizacij alpskega loka - CAA
 
Osem vodilnih planinskih organizacij v državah na območju Alp, med katerimi je tudi PZS, tesneje sodeluje že od leta 1995. Iz sprva neformalne oblike sodelovanja je leta 2004 nastalo formalno Združenje planinskih organizacij alpskega loka (Club Arc Alpin - CAA).
 
CAA, ki preko svojih članic združuje preko 2 mio planincev, promovira planinstvo ter skrbi za izmenjevanje informacij in primerov dobre prakse med članicami. Na področju Alp koordinira in predstavlja skupne interese osmih planinskih organizacij na področju planinstva, varstva gorske narave ter urejanje alpskega prostora s poudarkom na sodelovanjem v organih Alpske konvencije. Dejavnost združenja se v pretežni meri izvaja v:
- komisiji za koče in poti,
- komisiji za planinske športe, usposabljanje in varnost ter
- komisiji za varstvo narave in urejanje alpskega prostora.
 
Članice Združenje planinskih organizacij alpskega loka - CAA:

caa_clanice

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2020

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije
Natura 2000