petek, 28. februar 2020
POIŠČI
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

petek, 6. november 2015 ob 09:30, ogledov: 3173

Upravni odbor v slovensko planinsko družino sprejel štiri nova društva

Avtor: Manca Ogrin
Po predstavitvi analiz dveh anket (prve, ki je bila izvedena med planinskimi društvi, in druge, ki je septembra potekala med ljubitelji gora), je sledil tudi formalni začetek 7. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije. Na seji so bili vsi sklepi sprejeti s soglasjem.
Pred začetkom 7. seje UO PZS, ki je potekala 5. novembra v Mengeški koči na Gobavici, je predsednik krovne slovenske planinske organizacije predstavil analizo ankete, ki so jo planinska društva izpolnjevala marca in aprila letos. Anketo so izpolnila društva, ki vključujejo skoraj 80 odstotkov članov PZS.

Druga anketa je bila izpeljana med posamezniki, ki so jo izpolnjevali septembra prek spletne strani www.pzs.si. Na anketna vprašanja je odgovorilo 2293 obiskovalcev gora, ki so bili povprašani predvsem po dejavnostih, ki jih izvajajo v gorah, o motivih obiska gora, po morebitnem strokovnem nazivu ipd. Nekaj vprašanj je bilo vezanih tudi na članstvo v planinski organizaciji in na Planinski vestnik – z odgovori na ta dva sklopa bo lahko planinska organizacija razvila smernice za nadaljnji razvoj članarine in slovenske planinske revije. Analiza obeh anket bo predstavljena tudi na jesenskih posvetih za planinska društva in tudi javno objavljena.

Predstavitvi anket je sledil začetek seje upravnega odbora, ki je zasedala z visoko 78,3-odstotno prisotnostjo. Kot običajno se je začela s potrditvijo predlaganega dnevnega reda in zapisnika pretekle seje. Aktivnosti Planinske zveze Slovenije od zadnje, 6. seje je namesto opravičeno odsotnega generalnega sekretarja predstavil predsednik Bojan Rotovnik.

7_seja_uo_pzs_1_foto_matej_ogorevc
7. seja UO PZS v Mengeški koči na Gobavici (foto Matej Ogorevc)

Sledil je prvi tematski paket, ki se je nanašal na tematiko Komisije za gorske športe. Namestnik načelnice Iztok Cukjati je predstavil delovanje relativno nove komisije PZS. Podal je poročilo Zbora KGŠ, zbrani člani UO PZS pa so v sklopu te točke najprej podali soglasje k članom izvršnega odbora te komisije (načelnica Jasna Pečjak), kasneje pa so soglašali še z imenovanjem selektorja reprezentance za turno smučanje (novoimenovani selektor je Iztok Cukljati) in k selektorju reprezentance za ledno plezanje (to ekipo bo v prihodnje vodil Nejc Šter).

V nadaljevanju so bili potrjeni prejemniki najvišjih priznanj PZS v letu 2015 (25 jih bo letos prejelo priznanje), ki bodo plakete prejeli 5. decembra na slovesnosti v Litiji. V naslednji točki dnevnega reda je planinska družina medse sprejela tudi štiri nove člane, in sicer Športnoplezalno društvo Gre Gor (Škofja Loka), Klub adrenalinskih športov Šmartinsko jezero (Škofja vas), Alpsko društvo Stratus (Maribor) in Športno društvo Balvanija (Ljubljana). Po novem nas je pod eno streho združenih že 287 planinskih društev, klubov in ostalih športnih organizacij.

Tone Jesenko, vodja Odbora za članstvo in podpredsednik PZS, je predstavil novosti, ki se obetajo na področju članarine PZS, ter spremembe Pravilnika o članstvu posameznikov. V prihodnjem letu se nam torej obeta združitev članarine A in A+ v enotno članarino A. Predlog predvideva tudi ponovno uvedno plačljivih članskih izkaznic. Konkretnejša navodila glede članarine za leto 2016 bodo izdana sredi novembra.


Kategorija

A

A/d

B

B/d

B1

B zamejci

S+Š

S+Š/d

P+O

P+O/d

OPP

OPP/d

Članarina [€]

55

50

25

20

18,50

11

16

12,80

7

5,60

7

5,6Ob tej točki je sledila prva obsežnejša razprava, ki je bila ob tako pomembnih zadevah, kot je članarina, pričakovana. K besedi so se prijavili predsednica Savinjskega MDO PD Manja Rajh, predsednik MDO PD Koroške Mirko Tovšak, predsednik MDO PD Kamniško-bistriškega območja Jurček Nowakk ter voljena člana Danilo Škerbinek in Jožef Bobovnik.

Sedma točka je bila posvečeni pripravam na Skupščino PZS 2016, ki bo 16. aprila 2016 v Črni na Koroškem. Člani UO PZS so bili predvsem seznanjeni z informacijami o osnutku Programskih vodil PZS, osnutku sprememb in dopolnitev Statuta PZS ter o izhodiščih za pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju zveze. Dokumenti še niso pripravljeni v celoti, zato je predsednik zbrane le seznanil s trenutnim stanjem. Hkrati je že zdaj pozval vse predsednike meddruštvenih odborov planinskih društev ter načelnike komisij in vodje odborov PZS, da osnutke dokumentov preučijo in posredujejo skupna stališča oz. pripombe. Širša javna razprava je predvidena februarja 2015, ko bodo organizirani posebni regijski posveti.

Vsebinsko bogata je bila tudi točka o finančnem poslovanju PZS. Strokovna sodelavka s področja računovodstva Urša Mali je skupaj s predsednikom Rotovnikom predstavila delno finančno poročilo za 2015, pripravljena pa so tudi že nova izhodišča za podrobni finančni načrt prihajajočega leta.

Po krajšem premoru so zbrani nadaljevali s pravnimi zadevami. Pripravlja se Načrt upravljanja nepremičnin, v zvezi z njim so bila najprej sprejeta izhodišča za njegovo snovanje. Predstavljena je bila tudi tematika nepremičnin v Logarski dolini, ki jo je predstavil predsednik PD Celje - Matica. Po predlogu celjskega društva je bil izglasovan sklep o prodaji ene parcele lastnikom sosednje parcele ter o zamenjavi dveh parcel v tej alpski dolini, kar bo ustrezna podlaga za to, da bo lahko PD Celje - Matica v Logarski dolini ob Domu planincev uredilo taborni prostor za poletne tabore mladih planincev.
V sklopu iste točke se je obravnaval tudi nov pravilnik MDO Primorsko-notranjskih PD, h kateremu je upravni odbor soglašal. S sprejetjem novega pravilnika se spremeni tudi ime MDO, in sicer v MDO PD Primorske. Ob koncu devete točke so bila predstavljena in sprejeta tše merila za vrednotenje vlog FŠO Komisije za športno plezanje.

7_seja_uo_pzs_3_foto_matej_ogorevc
Na 7. seji je UO PZS v planinsko družino sprejel štiri nova društva. (foto Matej Ogorevc)

Januarja 2016 bo oblikovan nov Svet javnega zavoda Triglavski narodni park, v katerem ima skladno z Zakonom o TNP svojega člana tudi PZS. Predsednik je za našega člana predlagal Mira Eržena, ki ima z delom v svetu že veliko izkušenj, saj je bil v preteklem času že predstavnik Občine Kranjska Gora in tudi podpredsednik sveta. Pred glasovanjem je predsednik zveze pozval še k sodelovanju pri javni obravnavi predloga načrta upravljanja TNP. UO PZS je potrdil Mira Eržena za predstavnika PZS v Svetu javnega zavoda TNP v novem mandatnem obdobju.

Komisija za varstvo gorske narave je predstavila svoje preteklo delo. V imenu načelnice je to storil njen namestnik Marjan Denša, ki je predstavill uspešno izpeljan tečaj za varuhe gorske narave ter izpostavil težave s financiranjem tečajev in delovanja komisije.
Pod točko Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora je bilo izpostavljeno delovanje Slovenskega planinskega muzeja (vprašanje je predsedstvu predčasno postavil Danilo Škerbinek) ter pobuda Komisije za varstvo gorske narave v zvezi z načrtovanimi vodili PZS. Tematiko oz. odgovor muzeja je predstavil predsednik Rotovnik, z repliko pa se je nato oglasil še Škerbinek z nekaj kritičnimi predlogi in komentarji na preteklo, predvsem pa na prihodnje delo te osrednje planinske kulturne ustanove. V okviru razprave s področja KVGN je predsednik podal pojasnilo, da se je z današnjo sejo UO PZS tudi začela razprava o programskih vodilih, in pozval KVGN, da pri tem aktivno sodeluje.

Pred koncem seje se je pod točko razno napovedalo naslednji dve seji, ki bosta 21. januarja in 10. marca 2016. Nato je do besede prišel Jurček Nowakk, ki je vprašal o možnostih za uvedbo dodatnih priznanjih za planinska društva. Odgovor je podal vodja odbora za članstvo Tone Jesenko, ki je pojasnil, da odbor za članstvo ni podprl tega predloga, saj meni, da je sedanji sistem priznanj za društva ustrezen. Kot drugi razpravljalec se je prijavil Igor Oprešnik, ki je predstavil nekaj predlogov članov MDO Podravja, kateremu predseduje. Njegove predloge bo preučila strokovna služba.

Čisto za konec je predsednik povabil še k udeležbi na posvete za planinska društva.

Pripravil Matej Ogorevc
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2020

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije
Natura 2000