sobota, 30. maj 2020
POIŠČI
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

ponedeljek, 21. marec 2016 ob 10:50, ogledov: 2786

Delavnica o upravljanju voženj z motornimi vozili v naravnem okolju

Avtor: Matej Ogorevc
V zadnjih dveh letih smo na Pohorju s pomočjo projekta SUPORT s konkretnimi akcijami na terenu sledili učinkovitejšemu upravljanju in spremljanju stanja območij Natura 200o ter trajnostnemu razvoju območja. Tekom projekta smo izboljševali razmere v naravnem okolju Pohorja, ki je največji kapital tega območja.
Danes je znaten del Pohorja prepoznan kot naravovarstveno pomembno območje na državni in evropski ravni - med drugim spada v vseevropsko omrežje Natura 2000.
 
Številni interesi na omejenem območju terjajo aktivno upravljanje in usklajevanje. Cilj projekta SUPORT - trajnostno upravljanja Pohorja je, da se doseže učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja območij Natura 2000, in sicer z iskanjem rešitev za bolj trajnostni razvoj Pohorja. To bo hkrati zagotavljalo izboljšanje stanja naravovarstveno visoko vrednih območij in razvoj prostočasnih aktivnosti v naravi.
 
Tekom izvajanja projekta se je potrdilo, da še posebej perečo težavo predstavlja neurejeno področje voženj z motornimi vozili v naravnem okolju: z enduro/motokros motorji, štirikolesniki ter motornimi sanmi.
 
Na delavnici, ki je potekala 16. marca 2016 v prostorih MKC Slovenj Gradec smo predstavili rezultate projekta, ki so pomembni za oblikovanje učinkovitejših rešitev upravljanja voženj z motornimi vozili v naravnem okolju:
 • Branko Gradišnik, Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec, je predstavil podatke o prostorski razširjenosti voženj z motornimi vozili na Pohorju;
 • dr. Jurij Gulič, Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, je predstavil rezultate spremljanja pogostosti voženj z motornimi vozili na izbranih gozdnih cestah in na izbranih točkah v naravnem okolju;
 • Peter Zajc, RRA Koroška je predstavila rezultate raziskave med uporabniki - vozniki motornih vozil v naravnem okolju.

Delavnice se je udeležilo skoraj 70 udeležencev in udeleženk. Med njimi so bili predstavniki lastnikov zemljišč, Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda RS za varstvo narave, občin, nevladnih organizacij (planinci, lovci ...), uporabnikov - voznikov motornih vozil, turističnega gospodarstva, policije, pristojnih inšpekcijskih služb, Ministrstva za okolje in prostor, Službe vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko, Triglavskega narodnega parka, Regionalne razvojne agencije za Koroške ter zainteresirane javnosti.
 
V diskusiji se je potrdilo, da je problem kompleksen, a vendar ne nerešljiv. Možne ukrepe bi lahko strnili v naslednje sklope:
 • nemudoma je potrebno na državni ravni pristopiti k neki obliki evidentiranja (registracije) motornih vozil namenjenih vožnji v naravnem okolju - kar je država po Zakonu o ohranjanju narave dolžna narediti najkasneje do 31. 12. 2016, vendar obstajajo utemeljeni dvomi, da se to ne bo zgodilo;
 • na regionalnem ali državnem nivoju je potrebno pričeti z iskanjem prostora/prostorov, kjer bi se tovrstna vožnja z motornimi vozili lahko odvijala in bi to bilo sprejemljivo z družbenega vidika in vidika varstva narave;
 • na ožjem območju Pohorja bo smiselno pričeti s postopki za ustanovitev zavarovanega območja, kje bi bilo možno učinkoviteje izvajati naravovarstveni nadzor;
 • potrebno je sistematično graditi na izobraževanju, osveščanju ter grajenju strpnosti med različnimi uporabniki prostora ter zavedanju, da sta prostor in naravno okolje eden izmed najpomembnejših naravnih virov Sloveniji;
 • v širšem družbenem kontekstu si je smiselno prizadevati za razvoj t.i. zelenega turizma, ki gradi na naravnih danostih in spoštovanju narave, kot eni izmed prioritet razvoja Slovenije in Pohorja.
   
Zavod za gozdove Slovenije vas vabi na zaključni dogodek projekta

»TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE POHORJA - SUPORT«,
 
na Ribnico na Pohorje, 23. marca 2016 ob 10.00 uri, v restavracijo Ribnica, v apartmajskem kompleksu Ribnica na Pohorju.

 

V zadnjih dveh letih smo na Pohorju s pomočjo projekta SUPORT s konkretnimi akcijami na terenu sledili učinkovitejšemu upravljanju in spremljanju stanja območij Natura 200o ter trajnostnemu razvoju območja. Tekom projekta smo izboljševali razmere v naravnem okolju Pohorja, ki je največji kapital tega območja. 
 
Pri tem smo sodelovali projektni partnerji: Zavod za gozdove, območna enota Slovenj Gradec; Zavod RS za varstvo narave; RRA Koroška; občina Ribnica na Pohorju in občina Zreče. Skupaj z izvajalci projektnih aktivnosti in deležniki smo sledili ciljem Programa upravljanja območij Natura 2000. 
V sredo, 23. marca, vam bomo predstavili rezultate projekta, vaši sogovorniki pa bodo direktorji in župani partnerjev projekta ter pomembni deležniki, ki so v projektu sodelovali.

 

 • 09: 30 - 10.00 Sprejem 
 • 10.00 - 10.30 Pozdravni nagovori direktorjev in županov partnerjev projekta 
 • 10.30 - 12.30 Predstavitev rezultatov projekta po delovnih sklopih: 
  • Rezultati analize športnih rekreacijskih aktivnosti - Štefan Posilovič, občina Zreče;
  • Varstveni ukrepi na terenu - Branko Gradišnik, ZGS, OE Slovenj Gradec;
  • Spremljanje stanja doseganja učinkov varstvenih ukrepov in monitoring stanja vrst in habitatnih tipov - dr. Nika Debeljak Šabec, ZRSVN;
  • Učinkovito upravljanje Natura 2000 območij - Peter Zajc, RRA Koriška
  • Predstavitev doseženih učinkov projekta - Ljudmila Medved, vodja projekta 
 • 12.30 - 13.30 Kosilo 
 • 13.30 - 15.00 Predstavitev partnerja v projektu Občina Ribnica na Pohorju in ogled razstave

 

Dogodek je celodneven in je namenjen tudi vam, novinarjem, saj bomo predstavili rezultate projekta, posamezni sogovorniki pa vam bodo na voljo za izjave.

Vljudno vabljeni!
 
Ljudmila Medved
Vodja projekta SUPORT

 
Povzeto po sporočilu za medije
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2020

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije
Natura 2000

NAPAKA: ne najdem RSS datoteke...