četrtek, 28. september 2023
POIŠČI
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

sreda, 31. maj 2023 ob 08:00, ogledov: 819

Kaj delamo dobrega za naravo? Obnavljamo kale na planinah Triglavskega narodnega parka

Avtor: Barbara Gradič Oset
Ob evropskem dnevu Nature 2000 v projektu VrH Julijcev predstavljamo, kako poteka obnova kala na visokogorski planini. Letos spomladi smo obnovili že tri kale, med njimi tudi kal na planini Podkuk, ki leži na primorski strani Triglavskega narodnega parka. Kali na gorskih pašnikih in planinah so ključni življenjski prostor zavarovanih in redkih dvoživk, kot sta veliki pupek in hribski urh. Z njihovo obnovo zagotavljamo večjo stalnost površinske vode na planinah za izboljšanje življenjskega prostora dvoživk in za napajanje živine.
Obnovo 17 kalov v projektu VrH Julijcev vodita Občina Tolmin in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijski zavod Kranj, poleg partnerjev projekta pa sodelujejo še lastniki zemljišč, pašne in agrarne skupnosti, arheologi, strokovnjaki s področja proučevanja in varstva dvoživk ter izvajalci gradbenih del.

8A0A9182
(foto Projekt VrH Julijcev, JZ TNP)

Načrtovanje in izvedba obnove kalov zahtevata sodelovanje številnih deležnikov ter predhodno pridobitev predpisanih soglasij, kot sta na primer kulturnovarstveno in naravovarstveno soglasje. Tako pri kalu na planini Podkuk kot tudi pri drugih kalih, ki jih bomo obnovili do konca leta, so arheologi že v fazi načrtovanja del opravili preglede lokacij načrtovane obnove kalov. V predhodna preverjanja so bili aktivno vključeni tudi biologi, ki so preverili prisotnost dvoživk v kalih.

Potek obnove kala na planini Podkuk

Celoten proces obnove kala na planini Podkuk na terenu je potekal 14 dni. Pripravljalna dela na začetek obnove na planini so se začela sredi aprila, ko so dvoživke že aktivne. Z ograditvijo delovišča smo najprej omejili dostop dvoživkam. Tiste, ki so že bile v kalu, smo pred pričetkom del izlovili, prenesli na varno in jih po končanih delih vrnili v obnovljen kal. Izlov je potekal v sodelovanju s strokovnjaki za varstvo dvoživk. V času obnovitvenih del smo mreste in odrasle osebke namestili v nadomestni življenjski prostor, v katerem je bilo poskrbljeno za ustrezne pogoje. Izlov in začasno zadrževanje je potekalo v skladu z dovoljenjem Ministrstva za naravne vire in prostor.

Pri samih gradbenih delih je izvajalec s strojno mehanizacijo oblikoval kotanjo kala, v katero so se z leti nabrale usedline, površino pa preraslo rastlinje. Po zaključenih zemeljskih delih je sledila utrditev podlage, vodotesnost kala pa smo zagotovili s posebno okolju prijazno nepropustno folijo. Nanjo je izvajalec nasul od 30- do 40-centimetrsko plast predhodno izkopanega materiala, ki dvoživkam nudi primeren življenjski prostor.

8A0A9204(foto Projekt VrH Julijcev, JZ TNP)

Pri kalu je urejen tudi iztok vode za napajanje živine v posebno betonsko korito. Kal je ograjen z leseno ograjo, ki preprečuje dostop živini. Ob obnovljenem kalu na planini Podkuk so nove tudi tematske informacijske table za boljše poznavanje pomena kalov za varstvo dvoživk in tradicionalnega pašništva.

VrH Julijcev je partnerstvo varstva narave, kmetijstva, gozdarstva, planinstva in turizma za ohranjanje narave Triglavskega narodnega parka. V projektu načrtujemo obnovo 17 kalov na 13 gorskih pašnikih in planinah. Z njihovo obnovo bomo zagotovili večjo stalnost površinske vode na planinah za izboljšanje življenjskega prostora za dvoživke in ohranjanje tradicionalne pašne dejavnosti.

Projekt VrH Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2023

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije