torek, 21. maj 2024
POIŠČI
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

četrtek, 21. marec 2024 ob 07:30, ogledov: 3727

Gozdarji za Naturo 2000 - izobraževalna serija z 9 videi

Avtor: Manca Ogrin
21. marec je mednarodni dan gozdov. Ob tej priložnosti v Zavodu Štirna in Zavodu za gozdove Slovenije predstavljajo izobraževalno serijo Gozdarji za Naturo 2000 in z njo primere dobre prakse upravljanja z gozdovi. Med konkretnimi ukrepi varstva narave v gozdovih Nature 2000 v video vsebinah predstavljajo ekocelice (Boč), habitatna drevesa (Raduha, Pohorje), odmrlo lesno biomaso (Ribnica, Kočevje) in mirna območja (Pokljuka). O negi gozda ter boleznih in škodljivcih so dva videa posneli v Počakovem in Ljubljani. Videa o obnovi in vzdrževanju vodnih virov v gozdu ter dvoživkah pa sta bila posneta v Kočevju in na Ljubljanskem barju.
Izobraževalna serija Gozdarji za Naturo 2000 v skupno 9 videih in enem priročniku predstavi prizadevanja strokovnjakov za upravljanje z gozdom in lastnikov gozdov za ohranitev narave v slovenskih gozdovih. V ospredje postavlja upravljanje z gozdom v Naturi 2000, ki se samo po sebi ne razlikuje bistveno od siceršnjega upravljanja z gozdom. V seriji so sogovorniki predstavili tudi štiri ukrepe, za katere zasebni lastniki lahko pridobijo sredstva iz Gozdnega sklada. Serijo prvič predstavljajo ob letošnjem mednarodnem dnevu gozdov, 21. marca, ki poteka pod geslom: Gozdovi in inovacije - nove rešitve za boljši svet. Del uvajanja inovacij je predstavljanje ukrepov pri upravljanju z gozdom v videih.

PDF Gozdovi Nature2000 v Sloveniji | infografika

Serijo so pripravili v Zavodu Štirna v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji. Skupno so k sodelovanju povabili 19 sogovornikov, med katerimi so strokovnjaki za upravljanje z gozdom in lastniki gozdov. Med večjimi lastniki sta izkušnje z naravovarstvenimi ukrepi predstavila tudi predstavnika upravljalcev: za Republiko Slovenijo družba Slovenski državni gozdovi; za Nadškofijo Ljubljana pa Metropolitana d.o.o. V enem izmed videov spoznamo tudi dobro prakso iz Triglavskega narodnega parka. Gregor Danev, direktor, Zavod za gozdove Slovenije: "V Sloveniji se ponašamo z več kot 100-letno tradicijo uspešnega upravljanja gozdov. Skrbniki te tradicije smo danes na Zavodu za gozdove Slovenije, kjer v upravljanje z gozdom vključujemo tudi inovativne rešitve in sodobne tehnologije. Del tega je izobraževalna serija Gozdarji za Naturo 2000, ki je namenjena predvsem revirnim gozdarjem in lastnikom gozdov. Primere dobrih praks s terena smo skupaj s strokovnjaki in lastniki prenesli v izobraževalne videe."

foto_9

Gozdovi pokrivajo 58 % Slovenije. Območja Nature 2000 pokrivajo malo manj kot polovico slovenskih gozdov. Več kot dve tretjini slovenskih območij Nature 2000 je v gozdovih (70 %). V slovenskih gozdovih prevladujejo listavci (55,7 %), 44,3 % je iglavcev. Med drevesnimi vrstami prevladujeta bukev (33 %) in smreka (30 %). V gozdovih v območjih Nature 2000 pa se ukrepi pogosto načrtujejo za vrste hroščev (npr. bukov kozliček) in gozdnih ptic (divji petelin, koconogi čuk, triprsti detel) - za katere so tudi predstavljeni ukrepi v izobraževalni seriji.

V izobraževalni seriji Gozdarji za Naturo 2000 so štirje videi namenjeni predstavitvi konkretnih ukrepov varstva narave: ekocelice, habitatna drevesa, odmrla lesna biomasa in mirna območja. Financiranje za te ukrepe v zasebnih gozdovih lahko lastniki v sodelovanju s strokovnjaki za upravljanje z gozdom pridobijo iz Gozdnega sklada. Ti ukrepi so del celovitega upravljanja z gozdom, ki ga lahko spoznamo v videih: Gozdarji za Naturo 2000, Nega gozda ter Bolezni in škodljivci. Slednji video prikazuje vse pogostejše izzive, s katerimi se srečujemo v slovenskih gozdovih - tudi zaradi podnebnih sprememb. Dva videa v seriji sta namenjena gozdnim vodnim virom - to sta Obnova in vzdrževanje gozdnih vodnih virov ter Dvoživke Slovenije. Ta dva videa pa dopolnjuje tudi priročnik, ki bo v pomoč predvsem strokovnjakom za upravljanje z gozdom in tistim lastnikom, ki se v svojih gozdovih srečujejo z vodnimi viri.

foto_8

V Sloveniji imamo več kot 100-letno zgodovino upravljanja gozdov. Ker pa imamo več kot 77 % gozdov v zasebni lasti (20 % gozdov je v državni lasti), je pri ohranjanju gozdov ključnega pomena dobro sodelovanje strokovnjakov za upravljanje z gozdom in lastnikov. Pri tem je pomembno dobro poznavanje in razumevanje različnih faz življenjskega cikla gozdov, saj so nanje vezane različne živalske, rastlinske in glivne vrste. Pri upravljanju z gozdom je pomembno, da so na širšem območju prisotne vse razvojne faze.

Zavod za gozdove Slovenije upravljanje z gozdovi načrtuje na načelih trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti. Pri tem sodeluje z drugimi strokovnimi organizacijami in lastniki gozdov, v sodelovanju s katerimi vsakih 10 let pripravlja gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarskih območij in enot. V Sloveniji imamo razglašene gozdne rezervate, varovalne gozdove in prispevamo k varstvu živalskih, drevesnih in drugih rastlinskih vrst v gozdovih Nature 2000. Upravljanje z gozdom temelji na razvojnih fazah gozda in vključuje vse funkcije gozda ter odločanje temelji na sodelovanju z deležniki. Gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih območij so v celoti usklajeni z zahtevami varstva narave. Usklajevanje poteka z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave, ki poda naravovarstvene smernice. Izvedena je tudi celovita presoja vplivov na okolje. Gozdnogospodarski načrti so usklajeni tudi s Programom upravljanja Natura 2000.

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije