torek, 21. maj 2024
POIŠČI
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

sreda, 1. maj 2024 ob 08:00, ogledov: 716

20 let Nature 2000 v Sloveniji

Avtor: Manca Ogrin
Natura 2000 je največje svetovno omrežje varovanih območij narave – razteza se v vseh 27 članicah Evropske unije. Letos v Sloveniji obeležujemo 20 let (1. maj 2004), odkar smo postali polnopravni člani Evropske unije, ob vstopu v katero smo v Sloveniji razglasili tudi območja Nature 2000. Danes nekaj več kot 37 % Slovenije pokrivajo območja Nature 2000. Kar 70 % slovenske Nature 2000 je v gozdovih, 20 % pa na kmetijskih zemljiščih.
Letos v Sloveniji obeležujemo 20 let (1. maj 2004), odkar smo postali polnopravni člani Evropske unije. Ob vstopu v Evropsko unijo smo na podlagi strokovnih podatkov, skladno z obvezami, v Sloveniji razglasili tudi območja Nature 2000. Natura 2000 je največje svetovno omrežje varovanih območij narave – razteza se v vseh 27 članicah Evropske unije, tako na kopnem kot na morju. Natura 2000 je oblikovana na podlagi Direktive o habitatih in Direktive o pticah.

Danes nekaj več kot 37 % Slovenije pokrivajo območja Nature 2000. Kar 70 % slovenske Nature 2000 je v gozdovih, 20 % pa na kmetijskih zemljiščih. V Sloveniji imamo bogato tradicijo vastva narave - 20 let upravljanja Nature 2000 spremljajo tudi 104 leta (1920) pobude sistemskega varstva narave s Spomenico.

Narava v Sloveniji je med bogatejšimi v Evropski uniji
Skozi generacije smo naravo v Sloveniji ohranili v takšni meri, da več kot polovico Slovenije (56 %) predstavljajo območja posebnega pomena (Natura 2000, zavarovana območja, naravne vrednote, ekološko pomembna območja).

V Sloveniji je 355 območij Nature 2000, ki pokrivajo dobrih 37 % ozemlja države. Z Naturo 2000 v Sloveniji varujemo 205 živalskih in 27 rastlinskih vrst (vrste Nature 2000) ter 60 tipičnih naravnih okolij (habitatni tipi Nature 2000), kar predstavlja nekaj več kot 10 % vseh vrst in tipičnih naravnih okolij (habitatnih tipov) Nature 2000 v EU. Skoraj v vseh slovenskih občinah imamo območja Nature 2000 (v 204 občinah od 212 občin).

Od leta 2004 smo v Sloveniji izvedli več kot 90 projektov za upravljanje Nature 2000. Med projekti izstopajo predvsem projekti programa LIFE, Evropskega sklada za regionalni razvoj in evropskega teritorialnega sodelovanja Interreg. V projektih Nature 2000 sodelujejo organizacije različnih sektorjev: varstva narave, gozdarstva, kmetijstva, upravljanja voda, turizma, ki pri izvajanju sodelujejo z lastniki zemljišč v območjih Nature 2000.

Infografika_Natura_2000_page_0001
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije