petek, 31. marec 2023
POIŠČI
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

sreda, 30. junij 2010 ob 00:00, ogledov: 1975

Sklep o postopku kadrovanja za organe Komisije za varstvo gorske narave

V skladu z drugim odstavkom 17. člena Pravilnika komisije za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije (Obvestila PZS, št. 11, z dne 15. 11. 2004), je KVGN UO PZS, dne 23. 06. 2010, na 18. redni seji sprejela SKLEP O POSTOPKU KADROVANJA ZA ORGANE KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE NARAVE UO PZS ZA OBDOBJE 2010- 2014

1.

S tem sklepom določamo organe, postopek in roke ter pravice in obveznosti planinskih organizacij pri kadrovanju v organe Komisije za varstvo gorske narave UO PZS (v nadaljevanju: KVGN UO PZS) za mandatno obdobje 2010 - 2014.

2.

Začnejo se priprave kandidacijskih postopkov za organe KVGN, ki jih za mandatno obdobje 2010 - 2014 voli Zbor delegatov komisije za varstvo gorske narave, in sicer:

- načelnika KVGN UO PZS,

- člane KVGN UO PZS (5),

ter člane stalnih podkomisij KVGN UO PZS, ki jih imenuje KVGN UO PZS in sicer:

- člane Podkomisije za usposabljanje (3),

- člane Podkomisije za informiranje (3).

3.

Kandidate za posamezne funkcije lahko predlagajo:

- najmanj 5 aktivnih GS ali 3 registrirani VGN,

- odseki za varstvo narave in planinska društva,

- odbori za varstvo gorske narave pri MDO in meddruštveni odbori planinskih društev,

- KVGN UO PZS.

4.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- da so člani katerega od planinskih društev,

- da so aktivni GS, registrirani VGN ali aktivni IPV (področje varstva narave),

- da dobro poznajo problematiko varstva narave, planinstvo in planinske dejavnosti,

- da že uspešno delajo na področju varstva narave v planinski organizaciji,

- da pristajajo na kandidaturo.


5.

Kandidati za načelnika morajo predložiti kratek planinski življenjepis, vizijo dela za mandatno obdobje 2010 - 2014 ter pisno soglasje k svoji kandidaturi. Biti morajo VGN, IPV (za področje varstva narave) ali poklicno povezani z varovanjem narave. Zaželeno je znanje enega tujih jezikov (angleščina, nemščina).

6.

Morebitna kandidatura za člana KVGN UO PZS ne izključuje možnosti kandidature za člana katere od podkomisij.


7.

Rok za kandidiranje prične teči z dnem objave v Obvestilih PZS in se zaključi 01. 10. 2010.


 

8.

KVGN UO PZS imenuje komisijo za pripravo volitev KVGN v sestavi: Ljuba Brank - predsednica, Darko Lorenčič in Matjaž Šerkezi - člana.  


Komisija za pripravo volitev KVGN pripravi obrazec za prijavo kandidatov, zbira prijave in po opravljenem delu predloži KVGN UO PZS poročilo ter predloge kandidatnih list, ki jih objavi na spletni strani PZS.

9.

Komisija na sejah ugotavlja skladnost kandidatur (in predlagateljev) z določili tega sklepa.


V primeru nepopolnih kandidatur obvesti predlagatelje, da vloge dopolnijo.


10.

Komisija sklepa veljavno, če sta prisotna najmanj dva (2) člana. Sklepi komisije so sprejeti, če glasujejo zanje vsi prisotni člani.


11.

Če je član komisije med predlaganimi kandidati za funkcijo iz 2. točke tega sklepa, mu članstvo v komisiji ne preneha, vendar lahko komisija sklepa le, če so navzoči vsi trije člani.

12.

KVGN UO PZS priporoča, da predlagatelji pri sestavi kandidatnih list upoštevajo priporočilo, da bodo zastopane vse starostne strukture, tudi mlajši GS in VGN itd..


13.

Komisija je za svoje delo odgovorna KVGN UO PZS.


Komisija pri svojem delu smiselno uporablja Poslovnik UO PZS in Predsedstva UO PZS.


14.

Ta sklep začne veljati 23. 6. 2010,  izvaja pa se po objavi v Obvestilih PZS in na spletnih straneh PZS.

 

                                                                                     Načelnica KVGN UO PZS:

                                                                                     Rozi Skobe l.r.

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2023

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije