torek, 27. oktober 2020
POIŠČI
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

petek, 3. februar 2012 ob 00:00, ogledov: 3353

POSVET: Načrt upravljanja za TNP in vloga PLANINSTVA

Avtor: Zdenka Mihelič
Planinska zveza Slovenije vas v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom vabi na posvet: NAČRT UPRAVLJANJA za TNP IN VLOGA PLANINSTVA, ki bo v torek, 14. februarja 2012, ob 16. uri, v prostorih Slovenskega planinskega muzeja.

Spoštovani!

Poleg sprejetega Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/2010), ki določa številne pristojnosti in naloge upravljavca zavarovanega območja ima tudi Načrt upravljanja izreden pomen, saj bo v mnogih segmentih nadgradil zakon ter omogočil ustrezno izvajanje.

Načrt upravljanja je namreč programski akt, v katerem se določijo razvojne usmeritve ter načini izvajanja varstva, rabe in upravljanja zavarovanega območja. Je ključen dokument vsakega zavarovanega območja, saj zagotavlja kontinuiteto upravljanja. Nenazadnje bo s podrobno opredelitvijo razvojnih usmeritev bistveno vplival tudi na življenje lokalnih prebivalcev, ter na razvoj vseh drugih dejavnosti in rab v prostoru ter tudi na porabo finančnih sredstev za izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog.

Planinska društva in Planinska zveza Slovenije so zelo vpeti v sam park. Ker bo imel načrt upravljanja TNP vplival na življenje in delovanje v parku, je prav, da se tudi planinci že na samem začetku seznanimo tako z zakonom kot načrtom upravljanja. Dobra analiza stanja in pogled v prihodnost - vizija sta pomembna sestavna dela načrta upravljanja. Predstavljata osnovo za določitev dolgoročnih in kratkoročnih upravljavskih ciljev ter iz njih izhajajočih upravljavskih nalog. Vse to zelo zadeva tudi nadaljnji razvoj planinstva v parku. Zato je potrebno podrobno opredeliti, kaj bo v bodoče možno izvajati v planinskih kočah in njihovi okolici, kot tudi na planinskih poteh.

Zato vabimo vsa planinska društva, ki imajo v Triglavskem narodnem parku planinske koče in poti, da se udeležijo tega posveta.

PROGRAM POSVETA:
16.00-16.10:  Uvodna pozdrava - mag. Martin Šolar, direktor TNP in Bojan Rotovnik, predsednik PZS
16.10-16.35:  Predstavitev novega zakona o TNP in nekateri poudarki za planinsko dejavnost - mag. Martin Šolar, direktor TNP
16.35- 17.00: Načrt upravljanja za TNP s predstavitvijo ciljev po tematskih sklopih - Igor Zakotnik, vodja strokovne službe TNP
ob 17. uri:  Razprava o obeh dokumentih

Lepo vabljeni!

Tone Tomše,
podpredsednik PZS  
 mag. Martin Šolar,
direktor TNP 
Bojan Rotovnik,
predsednik PZS 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Da bo posvet potekal čim bolj konstruktivno in da boste lahko aktivno sodelovali v razpravi je prav, da si predhodno na spletnih straneh preberete nov Zakon o Triglavskem narodnem parku http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201052&stevilka=2821 in vse o Načrtu upravljanja http://www.tnp.si/nacrt_upravljanja_tnp/C254/ ter pripravite vprašanja, ki se tičejo problematike vaše planinske koče ali planinske poti, katere skrbnik ste, da vam bodo pristojni strokovnjaki že na samem posvetu lahko odgovorili na njih. 

Prijavnico lahko pošljete v e-obliki na klemen.petek@pzs.si ali v pisni obliki na naslov: 
     Planinska zveza Slovenije 
     Gospodarska komisija 
     Dvorakova ulica 9, p. p. 214 
     SI-1001 Ljubljana
najkasneje do ponedeljka, 13. februarja 2012.

DOC RAZPIS IN PRIJAVNICA na posvet Načrt upravljanja za TNP in vloga planinstva (73 KB) 

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2020

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije
Natura 2000

NAPAKA: ne najdem RSS datoteke...