torek, 27. oktober 2020
POIŠČI
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

četrtek, 19. julij 2012 ob 00:00, ogledov: 2571

Potrdili osnutek načrta upravljanja TNP

Avtor: Zdenka Mihelič
Na 3. redni seji sveta Triglavskega narodnega parka 18. julija 2012 so člani sveta obravnavali in potrdili osnutek načrta upravljanja TNP ter rebalans programa dela in finančnega načrta javnega zavoda TNP za leto 2012.
Osnutek načrta upravljanja bo skladno s postopkom posredovan v 2-mesečno preverbo in mnenje lokalnim skupnostim, jeseni je predviden drugi forum zainteresirane javnosti, sledili bosta 2-mesečna javna razgrnitev z javnimi predstavitvami po lokalnih skupnostih in ponovna obravnava na svetu TNP in nato načrtovana potrditev na Vladi RS. Načrt upravljanja je programski akt, v katerem se določijo razvojne usmeritve ter načini izvajanja varstva, rabe in upravljanja zavarovanega območja. Zaradi številnih pristojnosti in nalog upravljavca zavarovanega območja načrt upravljanja z Zakonom o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/2010) pridobiva izreden pomen, saj bo v mnogih segmentih nadgradil zakon ter omogočil ustrezno izvajanje. Opredeljuje vlogo, cilje in prednostne naloge zavarovanega območja, s programom izvajanja določa način izvedbe s časovnim potekom, kadri in financami ter usmerja dejavnosti drugih deležnikov v prostoru. Cilji in ukrepi so združeni v pet upravljavskih področij in sicer: ohranjanje narave in naravnih virov, ohranjanje kulturne dediščine, trajnostni razvoj in ohranjanje poselitve, obiskovanje in doživljanje ter presečne teme. Načrt upravljanja je načrt območja, v katerem so opredeljene vloge vseh nosilcev dejavnosti v prostoru in ne zgolj načrt dela upravljavca zavarovanega območja. Ker bo imel NU pomemben vpliv na življenje in delovanje v parku, so v proces priprave vključeni deležniki in zainteresirani prebivalci narodnega parka. Poleg foruma zainteresirane javnosti sta bila doslej izvedena dva kroga delavnic za lokalne skupnosti in strokovno javnost.

Po sprejetju rebalansa državnega proračuna RS je javnemu zavodu TNP dodeljeno 1.0210.668 EUR manj finančnih sredstev, kot je bilo načrtovano v programu dela, ki ga je svet TNP potrdil decembra 2011. Ukinjena so bila sredstva za izvedbo programov po ZTNP-1, prav tako tudi niso zagotovljena sredstva za lastno udeležbo v mednarodnih projektih in zmanjšana so bila sredstva za izvajanje redne dejavnosti. Uveljavitev Zakona za uravnoteženje javnih financ je prinesla bistveno manjše zmanjšanje plač, kot je bilo predvideno v prvotni oceni. Zato predvidena proračunska sredstva za TNP v višini 1.455.660 EUR ne zadoščajo niti za redno delovanje JZ TNP. Vsebinski del programa ob upoštevanju rebalansa predvideva skrčeno izvedbo nekaterih nalog, hkrati pa so v vsebinskem in finančnem načrtu TNP vseeno predvidena tista nujna dela, ki so vezana na odobrene in tekoče mednarodne projekte (89.856 EUR) ter tiste programske naloge, za katere so bila že odobrena in črpana sredstva v okviru začasne pogodbe o financiranju (125.000 EUR). Za redno izplačilo plač manjka še 75.350 EUR. Med predvidenimi nalogami JZ TNP v letu 2012 tako ne bodo izvedene vse načrtovane naloge, med katerim so na primer: odkupi zemljišč, del programa celostnega trajnostnega razvoja in ohranitve poseljenosti, nadgradnja parkovne infrastrukture, priprava nekaterih novih zloženk ter izvajanje del in nalog, povezanih z mednarodnimi obveznostmi.

Uprava Triglavskega narodnega parka

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2020

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije
Natura 2000

NAPAKA: ne najdem RSS datoteke...