torek, 21. maj 2024
POIŠČI
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

četrtek, 20. junij 2013 ob 00:00, ogledov: 12116

Posvet o problematiki voženj v naravnem okolju pokazal na nujnost zakonske ureditve

Avtor: Zdenka Mihelič
Danes, 20. junija 2013, so v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije v Ljubljani Planinska zveza Slovenije, Ribiška zveza Slovenije in Lovska zveza Slovenije organizirale posvet o problematiki voženj v naravnem okolju z naslovom PROBLEMATIKA VOŽENJ V NARAVNEM OKOLJU: »Imamo rešitve, toda ali imamo voljo?« Na posvetu so predavatelji in udeleženci osvetlili vplive voženj na različne dele naravnega okolja in na okolje kot celoto.
Predstavljene so bile dosedanje izkušnje organov, ki so po veljavnih predpisih pristojni za izvajanje nadzora na tem področju ter prihodnja normativna ureditev obravnavane problematike. Na koncu pa so predstavili tudi svoj pogled, zaključke in predloge za ureditev posameznih vprašanj.

Cilj srečanja je bila oživitev aktivnosti pri pripravi novih predpisov s področja omejevanja voženj v naravnem okolju in njihova vsebinska obogatitev s predlogi nevladnih organizacij, saj gre po ocenah organizatorjev za tipično problematiko, ki jo lahko država in nevladne organizacije z roko v roki uspešno uredijo in uveljavijo v praksi. Posvet je vodil državni svetnik in predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje Cvetko Zupančič.

Na posvetu so sodelovali predstavniki nevladnih in vladnih organizacij. V uvodu so zbrane v imenu organizatorjev posveta pozdravili predsednik Ribiške zveze Slovenije dr. Miroslav Žaberl, predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Srečko Felix Krope in podpredsednik Planinske zveze Slovenije Tone Jesenko. V nadaljevanju pa so sledile predstavitve predavateljev, in sicer so predstavili (predstavitve si lahko prenesete s klikom na povezave):

-          mag. Živan Veselič, Zavod za gozdove Slovenije: PDF Vožnje v naravnem okolju in njihov vpliv na gozdne ekosisteme ter predstavitev conacije gozdov kot poskusa uskladitve različnih dejavnosti v gozdu (predstavitev bo na voljo jutri),

-          dr. Ivan Kos, predsednik Strokovno-znanstvenega sveta pri Lovski zvezi Slovenije: PDF Vožnje v naravnem okolju in njihov vpliv na divjad ter velike zveri (1,82 MB),

-          Mihael Koprivnikar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije: PDF Vožnje v naravnem okolju in njihov vpliv na zasebno lastnino ter oteženo gospodarjenje z njo (1,34 MB),

-          Alojz Sladič, Generalna policijska uprava: PDF Izkušnje pri nadzoru nad izvrševanjem predpisov, ki omejujejo vožnje v naravnem okolju z vidika nadzora, za katerega je pristojna policija (237,07 KB),

-          Bojan Vomer, Inšpektorat za kmetijstvo in okolje: PDF Izkušnje pri nadzoru nad izvrševanjem predpisov, ki omejujejo vožnje v naravnem okolju z vidika nadzora za katerega je pristojna gozdarska inšpekcija in nekateri predlogi za izboljšanje stanja (predstavitev bo na voljo jutri),

-          dr. Marija Markeš, vodja Sektorja za varstvo narave, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje: PDF Nova normativna ureditev omejevanja voženj v naravnem okolju - kdaj in kako? (429,58 KB),

-          dr. Irena Mrak, načelnica Komisij za varstvo gorske narave pri Planinski zvezi Slovenije: PDF Predlogi nevladnih organizacij glede prihodnje ureditve omejitev voženj v naravnem okolju, in sicer po planinskih poteh (2,37 MB),

-          Goran Šuler, namestnik predsednika Komisije za organizacijska in pravna vprašanja pri Lovski zvezi Slovenije: PDF Predlogi nevladnih organizacij glede prihodnje ureditve omejitev voženj v naravnem okolju, in sicer v gozdnem prostoru (41,65 KB),

-          dr. Miroslav Žaberl, predsednik Ribiške zveze Slovenije: Predlogi nevladnih organizacij glede prihodnje ureditve omejitev voženj v naravnem okolju, in sicer pogled Ribiške zveze Slovenije na problematiko voženj v naravnem okolju.

Pred zaključkom posveta so odprli razpravo, v kateri so sodelovali Vesna Juran z Zavoda RS za varstvo narave, Jože Prah s predstavitvijo stališč Zveze lastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov, Andreja Slameršek, lastnica kmetije, kjer se s problematiko voženj z vozili srečujejo tudi sami, Matej Obu, predstavnik Slovenske kolesarske mreže, Jože Rovan, načelnik Komisije za turno kolesarstvo PZS, Darko Lorenčič iz Podravja, Mihael Koprivnikar s Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Tine Štular iz Triglavskega narodnega parka.

ZAKLJUČKI posveta:
Predavatelji, razpravljavci in udeleženci posveta so bili enotni, da je treba problematiko vožnje v naravnem okolju urediti, in sicer čim prej, s samostojnim zakonom z nazivom Zakon o omejevanju voženj z vozili v naravnem okolju. Zakon mora ločeno urediti vožnje z motornimi vozili (strožja ureditev) in s kolesi. Zakon mora vključevati jasen in učinkovit sistem nadzora, pri čemer nevladne organizacije predlagajo, da se v ta nadzor vključijo člani teh organizacij kot prostovoljni okoljevarstveni nadzorniki. Potrebno je jasno definirati vse terminološke izraze, uporabljene v zakonu. Potrebno je urediti registracijo vozil in pravila vožnje z motornimi vozili, ter ustvariti pogoje, da se ekstremne dejavnosti izvajajo na manjših površinah, ki na okolje vpliva nimajo oz. je vpliv minimalen; ter določiti te površine.

Naslednji korak je tako na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, ki je pristojno in odgovorno za pripravo predloga zakona. Po besedah dr. Marije Markeš, vodje Sektorja za varstvo narave na MKO, se bo delo na zakonu na ministrstvu nadaljevalo v avgustu oz. septembru 2013.
Udeleženci posveta so bili enotni tudi v tem, da naj bi omejitve v zakonu pomenile minimalne standarde. Zakoni za posamezna območja oz. področja pa bi te omejitve lahko predpisale strožje.

Ob poudarku na čimprejšnjem sprejetju ustrezne zakonske ureditve voženj z vozili v naravnem okolju s strani države so opozorili tudi, da bo za vse organizacije, vladne in nevladne, najuspešnejša pot za spremembo ravnanj pot osveščanja svojih članov in najširše javnosti, predvsem mladine.

Bojan Rotovnik,
predsednik
Planinske zveze Slovenije
dr. Miroslav Žaberl,
predsednik
Ribiške zveze Slovenije
mag. Srečko Felix Krope,
predsednik
Lovske zveze Slovenije
Posvet_DS_20_6_2013_PZS_RZS_LZS_znaki

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije