torek, 21. maj 2024
POIŠČI
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

petek, 4. oktober 2013 ob 00:00, ogledov: 6852

Naravovarstveni atlas je prenovljen

Avtor: Zdenka Mihelič
Naravovarstveni atlas, interaktivni geografski informacijski sistem, ki prikazuje podatke o naravovarstveno pomembnih območjih v Sloveniji, je prenovljen. Vabljeni k ogledu in uporabi!
Na naslovu http://www.naravovarstveni-atlas.si je na voljo prenovljeni Naravovarstveni atlas. V njem so na interaktivnih zemljevidih prikazani uradni podatki o naravovarstveno pomembnih območjih v Sloveniji: območja Natura 2000, ekološko pomembna območja, zavarovana območja in naravne vrednote. Naravovarstveni atlas ureja Zavod RS za varstvo narave.

Natura 2000
Natura 2000 je evropsko omrežje ekološko pomembnih območij narave, ki so opredeljena na podlagi direktiv Evropske skupnosti (Direktiva o pticah in Direktiva o habitatih). Natura 2000 je strokovni okvir varstva narave v Skupnosti. Z uporabo omenjenih direktiv se uresničujejo načelo trajnostnega razvoja in mednarodne konvencije s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti.

EPO
Ekološko pomembno območje je območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti v Sloveniji. 

NV
Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije. Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava.

ZO
Zavarovana območja narave (naravni spomenik, strogi naravni rezervat, naravni rezervat, narodni park, regijski park, krajinski park) so deli narave, ki jih odlikuje izjemna biotska raznovrstnost ali druge izjemne lastnosti delov žive ali nežive narave in so bila kot taka prepoznana ter uradno razglašena s sprejemom akta o zavarovanju s strani vlade ali pristojnega organa lokalne skupnosti. Opisi vsebine naravovarstvenega atlasa na tej strani so povzeti po Zakonu o ohranjanju narave, (ZON-UPB2), UrL RS, št.

Vir: Naravovarstveni atlas.
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije